Markić kritizirala Josipovića zbog izjave da treba promijeniti Zakon o referendumu

Josipović je izjavio da treba promijeniti Zakon o referendumu kako se ubuduće ne bi narušavala ljudska prava

zeljka markic

Dr. Željka Markić kritizirala je predsjednika Josipovića zbog izjave da treba promijeniti Zakon o referendumu kako se ubuduće ne bi narušavala ljudska prava. “Ustav i Zakon o referendumu štite sva temeljna ljudska prava i o njima hrvatski birači ne mogu odlučivati na referendumu. Niti su to mogli ikad u prošlosti. Koja su to temeljna ljudska prava, određuje Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a i Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sve zemlje članice UN-a i EU-a imaju obvezu poštivati i ne narušavati temeljna ljudska prava, tako i Hrvatska”, napisala je u kolumni Markić. (Foto: B. Čović)