Majmunska posla i ljudske stvari

majmuni

Je li u današnjoj civilizaciji doista najpametnije sklopiti oči, začepiti uši i zatvoriti usta, kako nas sa stare japanske slike poučavaju ‘sanbiki no saru’, tri mudra majmuna: Mizaru, Kikazaru i Iwazaru? U uvjetima u kojima pravosudni organi za isti pravni slučaj dosuđuju različite „pravorijeke“, u kojima se još nije iskristalizirala trodioba vlasti, u kojoj je potpuno poljuljana legitimnost trošenja tuđeg/poreznog novca, u kojima javne funkcije još uvijek služe za privatno bogaćenje, u kojima nismo sigurni što će nam doći „sutra“, da spomenemo samo neke „anomije“, možda u tim uvjetima šutnja nije – „zlato“, pišeTportal.