Pozivamo Vas na sudjelovanje na izložbi «LIK ŽENE U ILUSTRACIJI, KARIKATURI, STRIPU I CRTANOM FILMU» koja će se otvoriti 26. lipnja ove godine u Galeriji ULUPUH u Tkalčićevoj 14 u Zagrebu. Inicijator i nositelj izložbe je ULUPUH-ova Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip i crtani film. Rok za prijavu je 23.5.2008.

Ukratko o izložbi:
Autorice koncepcije: Željka Mezić i Sanja Pribić
Kustosice (predgovor i selekcija radova): Saša Brkić i Lidija Butković
Prostor održavanja: Galerija ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb
Termin održavanja izložbe: 26.6. – 30.7.2008.

Koncepcija izložbe:
Cilj je izložbe potaknuti autore da kroz svoja djela izraze stavove o različitim položajima žene u društvu, kroz povijest i danas, i eventualno pokazati razliku (ako postoji) u muškom i ženskom pristupu ovoj temi. Pristup pri tom može ići od dekorativnog (bez namjere da bude samo ukras), preko duhovitog do krajnje provokativnog.

Moguće podteme (koje autori prema svom nahođenju mogu proširiti novima):
– stvarne žene iz naše i svjetske povijesti koje su obilježile svoje vrijeme ili možda bile osporavane jer su bile ispred svog vremena
– žene našeg vremena koje su svojim djelovanjem utjecale na društvo (od Madone do Ruže Tomašić koja je zaslužna za raskrinkavanje narko dilera)
– prikaz domaćice-odgajateljice, čiji se rad još uvijek marginalizira
– problematiziranje stvarnog života žene nasuprot stereotipima koji kroz medije prodaju nerealnu sliku
– zlostavljanje žena
– remake klasika iz bajki, kako bi Pepeljuga izgledala danas?
– Kako bi izgledala Pčelica Maja da je stvarna žena (a kako Pavo?!)
– ilustracija uz tekst (o ženama) koji je zaintrigirao autora, sociološki, psihološki, „ženska poezija"
– žene – likovne umjetnice, kroz povijest ( također često marginalizirane, npr. Camille Claudel )
– ženski likovi u poeziji, šansoni, književnosti
– žene prisutne u ilustratorskoj struci nekad (Potter) i danas
– i dr.

Prijava za izložbu:

Prijaviti se mogu članovi ULUPUH-ove Sekcije za primijenjeno slikarstvo, ilustraciju, karikaturu, strip i crtani film.

Svaki autor za žiriranje može prijaviti do 6 radova (jedan rad može podrazumijevati i seriju). Radovi se prijavljuju na Prijavnici za izložbu koja se može dobiti u tajništvu ULUPUH-a, u Galeriji ULUPUH, ili OVDJE. Kod prijavljivanja je potrebno uplatiti KOTIZACIJU u iznosu od 100 kn (umirovljenici ne trebaju). Odbijenim autorima kotizacija se ne vraća. Prijavnici se također treba priložiti i potvrda o uredno podmirenim članarinama (izuzev umirovljenika koji su oslobođeni plaćanja članarine). Potvrde o uplaćenoj kotizaciji i o plaćenoj članarini su sastavni dio Prijavnice.

Predaja radova za žiriranje:

Radove će žirirati Saša Brkić i Lidija Butković, dipl. povjesničarke umjetnosti koje su već surađivale sa Sekcijom: bile su suorganizatorice "Izložbe mladih hrvatskih ilustratora -35" (Interliber, Zagreb, 2005.), kustosice izložbe Odsjeka za animirani film i nove medije ALU (Galerija ULUPUH, Zagreb, 2006.). U svibnju 2007. godine održale su javno predavanje pod nazivom "Mlade snage hrvatske animacije" u sklopu Salona Matice hrvatske.

Ispunjenu prijavnicu i radove treba dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Galerija ULUPUH
Tkalčićeva 14
10 000 Zagreb

najkasnije do 23. svibnja 2008. do 13 sati.

O rezultatima žiriranja autori će biti obaviješteni poštom ili e-mailom najkasnije do 6. lipnja.

Kontakt:
Galerija ULUPUH
Tel/fax: 01 4813 746
E-mail: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr

Datum održavanja: 23.5.2008. / Autor teksta: ULUPUH

Odaberite datoteku koju želite preuzeti na svoje racunalo:
PRIJAVNICA.doc