Kutina – Izložba poljskih umjetnika u Muzeju Moslavine

Marlogzata

Marlogzata

Organizrator: Muzej Moslavine Kutina i Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu
Mjesto: Galerija Muzeja Moslavine
Vrijeme: 18. 2. 2014. u 18,00 sati
Tema: Likovna izložba Grafički dijalozi, Malgorzata Chomicz i Piotr Kobrzyn’ski

Izložba poljskih umjetnika – grafičara sadržava 40-tak grafika, profesorice Malgorzate Chomicz i njenog studenta-doktoranta Piotr Kobrzyn’ski iz Poljske.

Małgorzata Chomicz rođena je 1955.g. u Olsztynu, a diplomirala je na Likovnoj akademiji u Poznanju sa posebnim priznanjem za uspjeh u radu. Doktorirala u domeni tradicionalne grafike na Grafičkom odjelu Likovne akademije u Varšavi 1997.godine, a doktorsku habilitaciju izradila 2005.g. na Grafičkom odjelu Likovne akademije u Krakovu.

Kao izvanredni profesor na Sveučilištu Warminsko – Mazurskog (UWM) u Olsztynu radi od 1992. do 2007., a bila je i voditelj grafičke radionice Instituta lijepih umjetnosti Sveučilišta Warminsko-Mazurskog.

Realizirala je ukupno 36 samostalnih izložbi, između ostaloga u Gdanjsku, Varšavi, Krakovu, Vilnu, Rimu, Nirmbergu, Kapošvaru, Asizu, Peruđi, Trentu, Banjskoj Bistrici, itd. Sudjelovala je u preko 100 kolektivnih izložbi u Poljskoj i diljem svijeta. 2000. i 2002. M.Chomicz bila je stipendist Zaklade Ivana Pavla II. u Rimu, a 2001.g i zaklade Neovisne poljske literature i kulture u Parizu sa studijskim boravkom u Firenci i Rimu. Godine 2004. sudjeluje u International Art Camp u Barczu, Mađarska. Dobitnica je nagrada na Olsztynskom Likovnom Bienalu u godinama 1998, 2001, i 2005.

Godine 2009. dobitnica je nagrade Predsjednika Grada Olsztyna u domeni kulture i za poticanje kulturne suradnje između Olsztyna i Peruđe u Italji. Bavi se osim grafike i fotografijom, art book uradcima, te eksperimentima pretvaranja 2D grafika u 3D objekte, skulpture.

U 2012.g osvojila je Prvu nagradu na II. Bienalu suvremene grafike “Diego Donati” u Peruđi, Italija. A iste godine je osvojila nagradu Marszala Varminsko- Mazurskog vojvodstva u natjecanju “Najbolji od najboljih”. Počasni je član Udruge grafičkih umjetnika “Stamperia del Tevere” u Rimu. Godine 2013. je pozvana na sudjelovanje na svjetskoj izložbi grafika “Global print” u Poprtugalu. Iste godine je na XII “Bienal International de GRABADO “JOSEP DE RIBEIRA” XATIVA 2013, Valencia, dobila posebno priznanje. Živi i djeluje u okolici Peruđe, Italija.

O grafici gospođe Chomicz Mimmo Coletti, likovni kritičar 2013.g je rekao:
„…kreacije Chomicz su primjer koliko bogatstvo impresija može nas odvesti daleko iznad makro-kozmosa.To je ingerencija u svijest u trenutku u kojem snage postojanja isključuju jedna drugu a estetska dinamika postaje vrtlog. Kada genijalni grafički umjetnik unese svijetlo tada se arhitektura grafičke ploče kompletira gledana izbliza ili je čak metafizički stvoren dojam geološke naslage kao prirodna tvorevina stisnuta, stješnjena, postaje otisak svijetla i sebe same.

Umjetnica istražuje ,diskretno iskazuje sumnje, lutanja, transcedencije, a sve u strahovitom grču onom rafiniranom, istinskom. Mudro isprepliće niti oko duhovnih mijena precizno i sa osjećajem možda i pretjerujući ali u svakom slučaju dajući srž koja ostaje u pamćenju kao duboki trag onaj zagonetan kao u alkemičara o niestraženim zakutcima spekulativne misli…”

Profesor Danuta Kolwzan-Nowicka sa Sveučilišta Marii Curie Slodowskiej w Lublinu
Europska Akademija Lijepe umjetnosti u Varšavi je dodao:

“…Za Malgorzatu Chomicz može se kazati da je pasionirani grafički umjetnik ..
Obožava grafiku a ona joj vraća otvarajući nove nepredvidive pojavnosti. Umjentica se ne boji tehničkih izazova ne podređuje svoju misao mogućnostima i okvirima već naprotiv istražuje i kreira svaku svoju ideju koristeći sve što vodi ka ostarenju.
Primjenjući nekonvencionalne formalne izraze uz manuelnu perfekciju u tradicionalnoj grafici Malgorzata Chomicz postaje dio izabranog kruga umjetnika stvaraoca sa puninom izraza oslobođenim od poluistina i nepotrebnih uresa.
O stvaralaštvu Malgorzate Chiomicz govorimo kao o opusu koji se osijeća sa pažnjom kao ozbiljnu glazbu…”

Piotr Kobrzyński

Piotr Kobrzyński je rođen 1986.g u mjestu Ostroleka. Danas djeluje i živi u Olsztynu. Bavi se tradicionalnom grafikom, manualnom i slikarstvom u tehnici ulja.

2006. godine završio je Likovnu gimnaziju „Wojciecha Kossaka”u Lomži. 2006 -2009. studira na Sveučilištu Varminsko-Mazurskom u Olsztynu na odjelu Lijepih Umjetnosti –Wydzial Sztuky – gdje studira kao specijalizant za umjetničko i likovno obrazovanje. Diplomirao je radom u tehnici „suha igla” sa radom „Akt” u radionici tradicionalne grafike prof. Malgorzate Chomicz. U godinama 2009-2011. je student druge godine magisterskog studija za Likovno umjetničko obrazovanje na WS UWM u Olsztynu. Diplomirao je radom „Bagna” u tehnici suhe igle izvedenim u radionici prof. malgorzate Chomicz. 2012.g studira na Sveučilištu „Jana Kochanowskiego” u Kielcima kao doktorantski studij III. stupnja područja Lijepe Likovne Umjetnosti kod mentora prof. Jana Walaseka. 2013.g.je na doktorantskom studiju na UWM kod mentora prof. M.Chomicz.