Konačno uspjeh Vlade – Seks i droga podigli BDP za 1,7 milijardi kuna

Giorgio Magnani 4

Ilegalne aktivnosti (prostitucija, šverc droga, alkohola i cigareta) na godišnjoj razini vrijede 2,2 milijarde kuna, od čega na prostituciju i šverc droga otpada po oko 850 milijuna kuna, odnosno 0,28% BDP-a. Prema novom izračunu, BDP je u prosjeku povećan za 1,2%, tako da je prema staroj metodi u 2012. iznosio 327 mliijardi kuna, a prema novoj 330 milijardi kuna.

Giorgio Magnani 4