Karaula Žaljko

Osnovnu školu završio je u Livnu 1974. godine. Školu Primjenjene umjetnosti završio je u Zagrebu 1978. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu apsolvirao je povijest umjetnosti i etnologiju 1982. godine.
Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je u klasi prof. Ante Kuduza 1984. godine. Izlagao je na preko dvadeset samostalnih izložbi i više desetina skupnih izložbi. Sudjelovao je na više likovnih kolonija i rado se odazivao humanitarnim donacijama. Pored slikarstva bavi se dizajnom i kiparstvom. Sudjelovao na javnim natječajima za spomen obilježja od koji su neka već izvedena: Žena robijašica za Hrvatsku, Korpus Krista na Domovinskom križu u Požegi, Kapela Male gospe u Kosonjama te Kapelica u Čelebiću. Stalno je zaposlen u tvornici Inter u Zaprešiću kao rukovoditelj odjela prototipa.
Član je HDLUZ-a ULS-a i Akademije-Art. Živi i radi u Zaprešiću.