Jakovina: Danas svatko može završiti što želi

tvrtko jakovina

tvrtko jakovina

Profesor Tvrtko Jakovina smatra da je osnovnu, srednju školu i fakultet moguće završiti bez ikakvog znanja jer se ocjene daju iako učenik nije svladao predmet

„…nastavnici koji će tim studentima predavati bit će gotovo uvijek oni koji su posao dobili na natječajima na koje se nije javio nitko drugi osim njih jer su ionako znali da su raspisani baš za njih same”.

Smatra da je osnovnu, srednju školu i fakultet moguće završiti bez ikakvog znanja jer se ocjene daju iako učenik nije svladao predmet.

Za studente je rekao da su lijeni, neznalice i da ništa ne istražuju kao oni u inozemstvu. Teško mu je shvatiti da studenti ne znaju gramatiku, ne znaju citirati literaturu i pišu rečenice bez značenja.