U cilju što kvalitetnije sajamske manifestacije, Jadranski sajam je odobrio posebne uslove plaćanja. Prijavljeni do 25.4.2008. imaju pravo na popust od 8%, a oni do 16.5. 2008. popust od 3%.

Za detalje i obrazac prijavnice obratiti se na tel: +382 86 410 407; +382 410 423, ili e-mail: art@jadranskisajam.cg.yu

Datum održavanja: 16.5.2008.