Izložba Pauline Jazvić u galeriji Kranjčar

paulina jazvic 3

paulina jazvic 3

Paulina Jazvić već je afirmirana umjetnica, prepoznatljiva po svom likovnom habitusu razvidnom ponajprije u velikim formatima koje koristi za slikarske kompozicije, te umjetničkim i modnim instalacijama koje „kroji” na razmeđu figuracije i apstrakcije. Naime, Paulina nikad ne napušta figurativnu komponentu slikarskog medija već se posredstvom crteža crnom kontinuiranom linijom upušta u artikulaciju različitih figurativnih oblika koje potom dovodi u neposredni dijalog s nedeskriptivnom / apstraktnom uporabom reducirane palete boja. Mahom koristi crnu ne-boju i sive tonalitete, a bijelom potom sve „čisti” i briše… (Frankica Mitrović Mihić)

Pozivnica Pauline Jazvic za Galeriju Kranjcar-01

paulina jazvic 2

paulina jazvic 1