Izložba Edite Matan u galeriji Kortil: Forma

edita matan

edita matan

O radu FINALLY FOUND, STILL ALIVE (2012., 6’55”) iz kataloga izložbe (isječak):
…Ovaj video posvećen je prvom hrvatskom školovanom slikaru Vjekoslavu Karasu. Do dana današnjeg ne zna se gdje je umjetnikov grob. Pretpostavlja se izvan gradskog groblja. Ne zna se gdje mu je rodna kuća, iako je bila u centru grada i u dijelu kuće je bila gostiona. Do dana današnjeg umjetnik „čeka” svoj stalni postav tj. da se desetak njegovih vrhunskih djela izvuče iz depoa…

O radu DOTA (2014., 1’30”) iz kataloga izložbe:
Stvari su ponekad suptilnije od nekih ljudi. Tako je i jastučić (dio bakine dote) proplakao, jer ja nemam miraz, već samo minus na bankovnom računu koji ne mogu i ne znam umanjiti zbog kamate…

Edita Matan je diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti, a studirala je i kod prof. Hermanna Nitscha u Austriji.

Nagrade:
Odlikovanje s likom morskog konjica, Aleksandrija, Egipat;
Nagrada Grada Münchena;
Parchemin de Honneur, Chamalieres, France;
Ex-libris, Rijeka;
Posebno priznjanje, HAZU, Zagreb.

do 16. prosinca možete pogledati izložbu video radova Edite Matan

eDITA MATAn
forMA

Izložbu video radova Edite Matan možete pogledati do 16. prosinca.