Izložba Marine Tudjine Badurine

Sample Image
Tekst napisala Marina Baričević
Fotografije u katalogu Damir Fabijanić
Likovna postava Mario Beusan
Financijska potpora Ministarstvo kulture i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba
Izlozba je otvorena utorak-petak 11-19 sati, vikend 10-14 sati i ostaje otvorena do 1.listopada 2008.
Kontakt: Marina Tudjina Badurina mobitel: 098 933 3651

Predgovor

Recentna likovna umjetnost nedvojbeno upozorava na sudbinu svijeta. Zato se i obraća izravno publici kao referentnom cilju, najstarijem obliku komunikacije . Uspije li obnoviti taj dijalog suvremena umjetnost obnavlja svoju važnost, potvrđuje novu ulogu. Shodno temperamentu i senzibilitetu umjetnika oni se služe  različitim načinima ukazivanja: stvaraju umjetnička djela, koja su vlastita autodestrukcija ili ona koja odgonetavaju svojim izričajem znakove upisane u okolišu.
Marina Tudjina Badurina spada u ovaj drugi, konstruktivni krak, tražeći u analogiji s prirodom smisao umjetničkog djela. Tako i odašilje snažniju poruku.

Sample Image

Za najnoviju samostalnu izložbu u Gliptoteci HAZU autorica je izmodelirala dva različita ciklusa keramičke plastike: to su svici, oblici spirala i stupolike forme ,zvane <Bricole < Inspirativni trag je posuđen iz civilizacije.

Spirala je sveobjašnjiv likovni znak. Moguća formula slike života.
Obilježeni sveobuhvatnošću spirala ili svitak nastaju igrom zakrivljene linije, koja opisuje jednake zavoje oko osi ili koja beskonačno puta obilazi oko točke. Takav rotacioni vijorog prati nas tijekom cijelog života; svijet kojim smo okruženi, civilizacija, kultura, religija.obiluju spiralama. Zemlja se vrti oko svoje osi i oko sunca isto spiralno. I zvuk se širi jednako tako. Vrtložna igra vjetra ili svitak gibanja mora prirodna su svakodnevica. Spirala je sastavnica povijesnog i suvremenog ; ispisuje identitet civilizacija na univerzalnoj ravni. Spiralu pronalazimo u kulturama Inka i Maya . I mnogo bliže našoj kulturnoj baštini, hrvatski srednjovjekovni pleter izražajno je ispis (preplet)  dvostruke spirale. Ona je oblik kretanja u prirodi i društvu – evolucija. Kinetička energija.
Zasebnu stranicu spirala je zaposjela u likovnoj umjetnosti. Kod nas ona je sinonim za Demurovo slikarstvo , prepoznali smo je i u labirintu Kipkeove slikarske metaforičnosti. A najimpresivniji primjer umjetnosti, takozvanog < earth arta> , stvorio je Robert Smithson djelom <Spiralni lukobran> ( 197O); ta spirala je od blata i kamena.
Iz prigodnog podsjećanja na sveprisutnost spirale u našem životu proizlazi da Marina Tudjina Badurina, osim znatiželje i eksperimentiranja, naprosto slijedi elementarnu potrebu spiralnog modeliranja ili zemljom gradnje spirale.
Tematski ciklus <Bricole> (stupovi) ishodi također iz civilizacijske slike. Referira se na graditeljsku baštinu Venecije; poznato je da su kuće u Veneciji izgrađene na stupovima, koji su zabodeni u dno mora. Inače, stupovi imaju i dekorativnu funkciju. Marinine <Bricole>, koje je gledala u vrijeme svog boravka u Italiji, čije je oblike i boje upijala, zajedno sa spiralama potvrđuju kako je umjetnost svojevrsna, maštovita vještina dešifriranja.
Suvremena keramika u tradicionalnom smislu iščezla je u korist kiparstva. Marina Tudjina Badurina to potvrđuje očitujući postmodernistički iskaz. Od osobnih i prepoznatljivih karakteristika njezinog djela valja još spomenuti da se ono temelji na jednostavnim oblicima koji ishode iz geometrijskih tijela ili prirode.
U osobni rukopis te autorice, kao stil, ubrajamo i eleganciju oblikovnog procesa, sklad linija, minimalnu intervenciju oksidima, čistoću i jasnoću., a sve radi konzekventnosti kreativnog stava.
Polazeći od krajnje redukcije i sažetosti forme (motiva) koncentrirana na temeljni oblik kiparica stvara ne geometrijske znakove.
Ne zazirući od tradicionalnih kiparskih vrijednosti, posebno u odabiru materijala, radovi joj se odlikuju punim volumenima, reduciranim, apstrahiranim oblicima i simboličkim nabojem (<Bricole>). Boja (šamotirana masa, kobalt oksidi, zeleni pigment; paljeno na 11OO C ) iz takvih istraživačkih odnosa stvara harmoniju s prirodom i otvara put asocijacijama. <Bricole> su instalacija s razlogom jer naglašavaju ambijentalni kontekst ritmičkim raspoređivanjem  različitih oblika. Druga njihova funkcija je <rivalska> – stupovi su kao monoliti suprotstavljeni krhkim spiralama. Modelirane jednostavno u bijeloj, crvenoj ili smeđoj glini, bojane oksidima ili šamotirane, spirale označavaju svojom finom izvedbom drugačiji stvaralački prosede.

Sample Image

Varirajući dva ciklusa u kontrastima čvrsto – krhko, prirodno – obojeno, tanke trake – puni volumen. autorica ukazuje na smisao suprotnosti kao oblik filozofije.

Zaključak se nameće sam: Marina Tudjina Badurina  već se afirmirala kao istaknuta kiparica – keramičarka suvremenog doba s jasno izraženim stavom i samosvojnim odlikama.
Marina BARIČEVIĆ
Članica Međunarodne akademije za keramiku u Ženevi

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

GLIPTOTEKA
Medvedgradska 2, 10 000 Zagreb, Croatia
tel. +385 01 46 86 050,  46 86 060
fax. +385 01 46 86 052