Ivan Miklenić: Rad i proslava

Svaki katolički vjernik u Hrvatskoj, koji smišljeno živi u trajnoj povezanosti s Kristom, ne će žaliti truda da unatoč svim sustavnim i smišljenim manipulacijama otkrije bitne odrednice stvarnosti kakva ona danas jest, jer to je preduvjet ispravnoga djelovanja u hrvatskom društvu.

gk x

Sadašnja pokoljenja hrvatskih katolika nastavljaju dugu tradiciju osobitoga štovanja Isusove majke Marije, a osobito je to vidljivo svake godine o svetkovini Marijina uznesenja na nebo ili Velike Gospe, svetkovine koja je svojim porukama iznimno aktualna i u egzistencijalnim pitanjima u sadašnjem povijesnom času čitavoga hrvatskoga naroda.

Relativno često mogu se čuti kritike da Hrvati prerado i prečesto slave, da vole slavlja i da im nije žao i dublje posegnuti u džep samo da bi mogli slaviti, a potreba za slavljem je iskonska i svojstvena svim ljudima bez obzira na sve njihove različite pripadnosti, jer slavlje oživljava iskonsku slutnju da je svaki čovjek pozvan na potpuno ispunjenje u vječnoj sreći, vječnoj proslavi. Svetkovina Velike Gospe upravo je izvrstan primjer i model vječne i blistave proslave konkretnoga čovjeka. Marija, Isusova majka, žena i naravna članica ljudske zajednice, ispunila je svoje ljudsko i vjerničko poslanje i doživjela iznimnu proslavu te njezin život i njezina proslava postaju bitna poruka i nada svakomu čovjeku. Nije Isus slučajno, kako bilježe evanđelja, toliko govorio o gozbi i o pozivu na gozbu, već je smišljeno time u ljudima budio onaj iskonski poziv koji je u svakoga čovjeka usadio Stvoritelj stvarajući čovjeka kao sliku Božju. Slavlja su iznimno važna jer veoma obogaćuju često sivu ljudsku svakodnevicu i podsjećaju ne samo na iskonski poziv na sreću, nego i na mogućnost da se ona ostvari. Stoga je važno njegovati što više i osobnih, crkvenih, obiteljskih, lokalnih, društvenih, državnih, narodnih i općeljudskih slavlja jer baš ona trajno podsjećaju svakoga čovjeka na njegovo iznimno dostojanstvo, na njegovu veličanstvenu perspektivu koja oslobađa svaku osobu od potpune zarobljenosti zemaljskim okvirima, materijalnim, bolestima, nesigurnostima, strahovima i beznađem. Ako je istina da pripadnici hrvatskoga naroda vole slaviti, onda to treba pohvaliti i potaknuti da se na svim razinama makar skromna slavlja još umnože, jer ona oslobađaju ljude da budu što jesu, da imaju samopouzdanja i da se hrabro suočavaju sa svim izazovima.

Svetkovina Velike Gospe svim kršćanskim vjernicima stavlja pred oči činjenicu da je Marija bila otvorena i vjerna Bogu te da je sve svoje ljudske potencijale stavila u službu Gospodara sveukupne stvarnosti i u tom duhu iz dana u dan djelovala pa je njezin život darovao čovječanstvu apsolutno najvažniji i najljepši plod – bogočovjeka Isusa Krista, Spasitelja. Ne treba smetnuti s uma da je Marija poput svake majke prala pelene, bdjela nad svakim korakom svoga sina i prihvatila majčinstvo ne samo za Isusa i Isusove učenike, nego i svakoga čovjeka koji to majčinstvo želi i poštuje. Marijin zemaljski život bio je ispunjen djelovanjem, radom, majčinskom skrbi – sve u neizmjernoj ljubavi prema Bogu Otcu, Isusu Kristu i Duhu Svetomu – pa je njezina proslava model svakomu čovjeku kako može ostvariti svoju proslavu.

Bezbroj je načina kako suvremeni vjernici, primjereno svojim talentima, mogu, nasljedujući Mariju, postići svoju proslavu, a u ovom povijesnom času posebni je izazov primjereno djelovanje u društvu, u ljudskim neformalnim i formalnim zajednicama. U suvremenom hrvatskom društvu više je urgentnih zahtjeva i izazova s kojima se pošteno i odgovorno moraju suočiti svi građani, osobito katolički vjernici, da bi mogli krenuti putom stvarne proslave. Kao što je sav život i sve Marijino djelovanje bilo u najtješnjoj povezanosti s Isusom Kristom, tako bi svi koji su primili sakrament krsta sav svoj život i sve svoje djelovanje trebali pretvoriti u stvarno nasljedovanje Krista koji je zemljom prošao čineći dobro, služio, žrtvovao se i proslavio te je svim ljudima omogućio vječnu proslavu. Najtješnja povezanost s Kristom bitni je preduvjet, coditio sine qua non, i plodnoga djelovanja i proslave, a ta povezanost zahtijeva i što bolje upoznavanje događaja Isusa Krista i slobodnu, zrelu i odgovornu odluku o življenju u trajnoj povezanosti s Kristom.

Svaki katolički vjernik u Hrvatskoj, koji smišljeno živi u trajnoj povezanosti s Kristom, ne će žaliti truda da unatoč svim sustavnim i smišljenim manipulacijama otkrije bitne odrednice stvarnosti kakva ona danas jest, jer to je preduvjet ispravnoga djelovanja u hrvatskom društvu. Takav katolik ne će nikada bježati od djelovanja, rada, napora usavršavanja da bi stvarno služio općemu dobru hrvatskoga društva. Djelovanje u trajnoj povezanosti s Bogom jamačno otvara svakom katoliku bezbrojne mogućnosti koje će, pošteno iskorištene, riješiti ne samo njegova egzistencijalna pitanja, nego i pitanja njegove obitelji i hrvatskoga društva. Poznavajući i prihvaćajući stvarnost kakva ona jest, svaki čovjek radeći, trudeći se i žrtvujući se, u povezanosti s Bogom, na sebi primjerenom području društvenoga života dat će dobre plodove, novu kvalitetu. U Hrvatskoj su, unatoč svim sadašnjim zaprjekama, otvorena velika područja kreativnoga djelovanja kako u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji kvalitetne hrane, tako i u tehničkim proizvodnjama koje zahtijevaju inovacije koje su plod požrtvovnoga rada i talenta. Unatoč svim umjetnim ograničenjima, u Hrvatskoj su otvorena široka polja znanstvenom i stručnom radu, kreativnom doprinosu na svim područjima kulture i umjetnosti, uslužnih djelatnosti… Kao što je Marija savjesno djelovala u svojim prilikama i odgovorila na Božju volju u svom vremenu, tako je svaki katolički vjernik ponajprije pozvan na djelovanje, rad, davanje doprinosa i dobrih plodova upravo u sadašnjim okolnostima. Kao što je Marijino djelovanje neizmjerno obogatilo i oplemenilo čitavo čovječanstvo, tako će i pošteno djelovanje i požrtvovan rad svakoga vjernika oplemeniti i hrvatsko društvo, a ne će izostati ni proslava. (Glas koncila)