Iako 46 % građana jedva spaja kraj s krajem, manje se zadužuju, a sve ih više uspijeva i uštedjeti

šetnja

Rezultati novog istraživanja GfK Barometra pokazuju daljnji rast optimizma među hrvatskim građanima u pogledu financija i kretanja nezaposlenosti u zemlji

Ipak, još uvijek njih 46 % kažu da jedva spajaju kraj s krajem (u rujnu 2013. bilo ih je 48 %). Ohrabruje tek činjenica da se smanjuje broj onih koji se trebaju zaduživati (rujan 2013. – 12 %, lipanj 2014. – 9 %), a raste broj građana koji ipak mogu nešto uštedjeti (rujan 2013. – 25 %, lipanj 2014. – 30 %). I dalje oko polovine građana (54 %), prognozira lošije gospodarsko stanje u Hrvatskoj u idućih godinu dana, trećina (34 %) smatra da će gospodarstvo ostati isto, dok njih 11 % vjeruje u bolju gospodarsku situaciju u idućih godinu dana.

Iako se ne povećava broj onih čija je sadašnja situacija bolja u odnosu na onu lanjsku, ohrabrujuća je činjenica što se ne povećava broj građana čija je sadašnja financijska situacija lošija u odnosu na onu od prije godinu dana. U manjoj mjeri povećao se broj građana čija je financijska situacija nepromijenjena: u rujnu 2013. bilo ih je 49 %, a u lipnju 2014. ukupno 56 %.

– I dalje se smanjuje broj građana koji očekuju pogoršanje svoje financijske situacije u idućoj godini: u prosincu 2012. takvih je bilo 42 %, u rujnu 2013. njihov je broj smanjen na 29 %, a u lipnju 2014. dodatno je pao na 24 %. Sedamnaest posto građana očekuje poboljšanje financijske situacije, a više od polovine (55 %) bar nepromijenjeno stanje – ističu u Centru za istraživanje tržšta GfK.

Iako i dalje najveći broj građana u Hrvatskoj očekuje rast cijena u idućih 12 mjeseci (njih 81 %), ipak je došlo do pada broja onih koji očekuju brži rast nego do sada (rujan 2013. – 22 %, lipanj 2014. – 14 %), a povećanja broja građana koji predviđaju stagnaciju cijena.

– Među hrvatskim građanima ne jenjava optimizam u pogledu pada nezaposlenosti. Prije godinu dana zabilježili smo prve rezultate koji su ukazivali na optimizam u pogledu pada nezaposlenosti kada je 29 % građana prognoziralo nepromijenjenu nezaposlenost, a njih 65 % porast nezaposlenosti – pojašnjavaju u GfK.
Najnoviji rezultati pokazuju isti trend: smanjivanje broja onih koji prognoziraju rast nezaposlenosti (57 %), ali prvi put i povećanje broja građana koji prognoziraju pad nezaposlenosti (rujan 2013 – 6 %, lipanj 2014. – 11 %). E.Soudil (glas-slavonije.hr, foto: cropix)