Skip to content

Hrv.-francusko plavetnilo

U Galeriji FER otvara se izložba umjetničkih radova članova Hrvatsko-Francuskog prijateljstva i članova Zagreb Accueil pod nazivom "HRVATSKO-FRANCUSKO PLAVETNILO". Otvorenje je, u četvrtak, 5. studenoga 2009. g. u prizemlju zgrade D (velika galerija) u 19.00 sati.
Hrvatsko-francusko društvo prijateljstva osnovano je početkom 2009. godine u sklopu Koordinacije Hrvatskih društava prijateljstva sa sjedištem u Bogovićevoj 2/I, Zagreb.
Društvo je do sada realiziralo vrlo uspješne akcije u sklopu usvojenoga Programa rada za 2009. godinu.
Jedna od akcija je i ova prva samostalna izložba slika članova Društva na koju smo pozvali i članove likovne sekcije Zagreb Accueil, koja okuplja francuske državljane koji žive i rade u Zagrebu.
Stvaranje spona na kreativnoj razini i produbljivanje prijateljskih odnosa jedan je od ciljeva koje Hrvatsko-francusko društvo prijateljstva ostvaruje aktivno povezujući ljude ove dvije zemlje.
Izložba je dokaz da umjetnost kao oblik stvaralaštva ne poznaje granice i da inspiracija izražena kroz likovni oblik stvaralaštva učesnika izložbe odražava potrebu za kreativnim.
Ovo je početak naše buduće suradnje koje ćemo realizirati u sklopu Programa rada našeg Društva.
Brankica Perhat, dipl.iur., predsjednica HFDP

Sample Image
Brankica Perhat: Akt

LE GRAND BLEU CROATE-FRANÇAIS

La Société Croate-française d’amitié a été fondée au début de l’année 2009 au sein de la Coordination des Associations Croates d’amitié ayant le siège à Bogovićeva 2/I, Zagreb. La Société a jusqu’à présent réalisé des actions très réussites dans le cadre du Programme de travail adopté pour l’an 2009.
Une des actions est également cette première indépendante exposition de peintures des membres de la Société à laquelle nous avons aussi invité les membres de la section de peinture de Zagreb Accueil, regroupant les citoyens français qui habitent et travaillent à Zagreb.
La formation des liens à un niveau créatif et l’approfondissement des relations amicales est un des fins que la Société Croate-française d’amitié réalise faisant activement un lien entre les gens de ces deux pays.
L’exposition est une preuve que l’art, comme forme de création, ne connait point de frontières et que l’inspiration exprimée à travers la forme artistique de création des participants de cette exposition exprime le besoin de créativité.
Cela est un début de notre future collaboration qui se réalisera dans le cadre du Programme de travail de notre Société.
Présidente SCFA
Brankica Perhat, juriste

See also  Vladimir Paurić izlaže slike u Toplicama Lipik

Sample Image
Nina Ladika-Čangalović: More

Danijela Gašparović
danijela.dg@gmail.com

Akademija-Art.net