HDLU – Natječaj

Sample Image
Potencijalni kandidati dužni su priložiti slijedeći materijal:
– zamolbu
– kopiju domovnice
– biografiju
– popis izložbi i kataloge
– kopiju diplome Akademije likovnih umjetnosti + portofolio radova.
Ako kandidat nema diplomu Akademije likovnih umjetnosti potrebno je  komisiji na uvid dostaviti DVD ili CD sa fotografijama. 

Sample Image

Za prijavu se plaća 150,00 kn kotizacije.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje Natječaj za izložbe u Domu hrvatskih likovnih umjetnika ( Galerija Prsten, Galerija Bačva, Galerija PM) i u Galeriji Karas za 2009. godinu. Prijave se primaju do 15. Lipnja 2008. godine. Potrebno je dostaviti: opis projekta, vizualni materijal, razradu buđeta, biografiju umjetnika/kustosa CD-u ili DVD-u, kataloge predhodnih izložbi; na adresu: HDLU (s naznakom galerije za koju se aplicira „Za natječaj za program Doma HDLU-a/ u „Galeriji Prsten" , „Galeriji Bačva", „Za program Galerije PM" ili „Za program Galerije Karas"), Trg žrtava fašizma bb, 10000 Zagreb. Prijedloge će razmatrati Umjetnički savjet HDLU-a i Galerije PM. O rezultatima autori će biti obavješteni pismenim putem.
Izložba recentnih radova članova HDLU-a održat će se u kolovozu 2008. Godine. Prikupljanje radova je od 15. do 30. lipnja 2008. godine od 10 do 15 sati u prostorijama HDLU-a. Svaki član koji je podmirio članarinu na izložbi se može predstaviti s jednim radom nastalim u protekle dvije godine.
Molimo umjetnike da donesu opremljene grafike i radove na papiru.