Gradski muzej Vukovar

Sample Image
koja predstavlja slikarsku obitelj Trick. O Nikoli Tricku, Stjepan Petrović 1988. organizirao je retrospektivnu izložbu. Iz tog razloga Muzej predstavlja radove tri generacije slikarske obitelji Trick: Stjepan Trick 1897.-1991., Nikola Trick 1926. – 1984. i Teodor Trick 1930.
Izložba se otvara 25. travnja u 19 sati u u Gradskom muzeju Vukovar  u Vukovaru.
Organizator je Gradski muzej Vukovar / Zbirka Bauer / Galerija umjetnina Vukovar / Galerija oranžerija

Sample Image