Goran Kujundžić u Kvarku

Sample Image

Predgovor katalogu

Nedavno sam u dnevnim novinama pročitala članak o neobičnom autističnom umjetniku s fotografskim pamćenjem. Tog slikara provezli su avionom iznad New Yorka, dakle napravili su panoramski let, a onda ga odvezli u prostoriju sa šestmetarskim platnom gdje je precizno reproducirao jednu vizuru Velike Jabuke koja mu je bila najzgodnija na tom letu.

Sample Image

Naravno da zadivljuje to što je svaka zgrada  (a morate priznati da ih tamo ima puno) na svom mjestu ako njegovu sliku usporedite s kasnijim panoramskim fotografijama koje su s istog mjesta napravili financijeri tog poduhvata. Uvijek su me fascinirali ljudi s takvom memorijom. Ipak, još više me fascinirala upornost kojom je umjetnik nacrtao baš svaku njujoršku zgradu crnim tušem na bijeloj podlozi.

Sample Image

Kad sam vidjela djela  Gorana Kujundžića, odmah sam se prisjetila one novinske priče. Nije tome povod ni autizam, ni fotografsko pamćenje, ni New York. Njihova je zajednička crta izvanredna upornost i preciznost u ostvarivanju svojih vizija, te sklonost crtežu. U slučaju Gorana Kujundžića radi se o grafičkom crtežu, crtežu koji se zasniva na ponavljanju određenih elemenata u različitim kombinacijama. Zanimljivo je da nam iz Slavonije u nekoliko mjeseci u Klub kulture stiže već drugi mladi autor urbanih i modernih usmjerenja, ovaj put s vrlo apstraktnim motivima. On zahvaća stvarnost, ali stvarnost na mikro planu.

Sample Image

Njegov je motiv tkanje, zid lego kockica, apstraktna slagalica ili motiv s narodnog veza , ornament … Sve nabrojene izraze vole upotrebljavati i književnici simbolički govoreći o životu. Život je kao slagalica, tkanje života, došli smo pred zid… sve su to izrazi koje ste već i sami upotrebljavali jer su s vremenom ušli u matricu jezika, ušli su u jezik kao fraze koje upotrebljavamo, a da to uopće ne primjećujemo. Upravo takve jezične matrice koje se odnose na život kao ideju, dakle kao apstrakciju, Goran Kujundžić nam je nacrtao i tako ih iz jezičnih pretvorio u likovna umjetnička djela.

Sample Image

Goranov mikro plan zapravo postaje makro plan- detalj simbolizira cjelinu. Promatrajući čitav ovaj ciklus ne možemo se oteti dojmu da se radi o jednoj velikoj slagalici, ili da se i ja malo poigram riječima, o „tkanju života".

Gordana Juran-Ratković

Sample Image

Goran Kujundžić, akademski slikar-grafičar, rođen je 1976. godine u Subotici. Godine 2003. diplomirao je u Zagrebu na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi prof. Miroslava Šuteja, smjer grafika. Od 2005. do 2008. radi kao nastavnik stručnih predmeta u Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku, te kao asistent (vanjski suradnik) na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Od 2008. zaposlen je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku kao asistent. Kao izlagač, Goran Kujundžić sudjeluje na skupnim izložbama (13) u Velikoj Gorici, Zagrebu, Osijeku, Vinkovcima, Pečuhu i Subotici. Posebno treba istaknuti njegove samostalne izložbe (Pečuh u Mađarskoj i Vinkovci). Osvojio je prvu nagradu Pasionske baštine Zagreb 2003.  za rad na temu „Moj doživljaj muke". Iste godine dobio je nagradu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i izrade diplomskog rada.

Sample Image

Igor Brkić, ak. kipar, prof. likovne kulture

brkaart@gmail.com

Akademija-Art.net