Eugen Varzić: Cirkus

Od novog ekspresionizma prema neobaroku, mnogi se elementi različitih stilova mogu prepoznavati u autorovom stvaralaštvu, pa i oni transavangardni, koje bi zbog karaktera Eugenova stvaralaštva bilo dobro nazvati posttransavangardnim. Od svega toga, znatno je bitnije umjetnikovo nagnuće istraživanju koje dopušta stalno obogaćivanje repertorija i figurativnih vizija dojmljivog likovnog govora. Jedan od tih elemenata su bitne ikone i momenti moderne masovne kulture što se utiskuju svojim značenjem u suvremeni društveni kontekst. Nadalje, autor kakav je Eugen, zanima se tradicionalno za odnose figurativnog i nepredmetnog, etike i estetike, te posebice odnosa prema kiču. U tom je smislu ovaj ciklus veoma značajan jer obuhvaća problematike s kojima se vizualni umjetnici veoma rijetko hvataju u koštac, ali takove datosti mogu biti presudne za razumijevanje determinističkog kaosa koji nas okružuje…
Marino Baldini

…svojom prvom izložbom u Istri 1997 godine Eugen Varzić predstavio se upravo u simpatičnom ambijentu galerije Zgor murve, u malom istarskom mjestu Funtana.

U ciklusu slika nazvanom Cirkus, slikar se odmiče od prethodnih nastojanja uključivanja treće dimenzije u sliku ( ciklusi Memento mundi i Enfer et paradis ) kao i od krščćanske ikonografije koja prožima njegov rad zadnjih godina.Ovaj ciklus u sebi nalazi tragove slikarskih početaka Varzića, uronjenog u naraciju nadrealizma….

Eugen Varzić diplomirao je na slikarskom odjelu Filozofskog fakulteta u Rijeci 1999. godine. Izlagao je na više desetaka samostalnih izložbi te na više od stotinu skupnih u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad više puta je nagrađivan. Vodio je više umjetničkih projekata (Street art Poreč 2001, 2002) te je suradivao na više medunarodnih likovno umjetničkih projekata (Cromatismo Ermetico, Plenair Snina, Slovenia open to Art). Njegovi likovni radovi nalaze se u mnogim javnim prostorima (Gradska uprava grada Poreča, opća bolnica Pula, Porečko-Pulska biskupija, Zatvor u Puli, Hypo banka Zagreb) i u privatni zbirkama širom Hrvatske i svijeta (Pavarotti, Nicklaus) kao i u sakralnim prostorima (crkva sv.Martina, Vrsar, crkva sv.Mihovla u Mugebi, crkva sv.Mihovila u Novoj Vasi, crkva sv.Bernarda u Funtani, crkva sv.Agate u Dračevcu te Dom duhovne obnove Marijin dom u Slavonskom Brodu). Duži niz godina sudjeluje u humanitarnim aukcijama slika (HCR za siguran korak, Liga za borbu protiv raka Split, donacije za odjel sa posebnim potrebama Osnovna škola Poreč). Povremeno se bavi dizajnom (dizajn brošure Top camping Croatia 2007, 2008 i 2009 i dizajn brošure Croatian Island Campsites 2008 i 2009 ) kratkim fi lmom ( 14. dani Hrvatskog fi lma – film "Pozdrav iz Poreča"). U 2008. godini izrađuje stropne slike, oltarne pale i cikluse slika za više crkvi na području Porečko-pulske biskupije. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Kao slobodni umjetnik živi i stvara u Kufcima.

Više:
http://www.eugenvarzic.com/

Akademija-Art.net