Željko Karaula: Žena na vjetru

Još jedna izložba akademskog slikara-grafičara i kipara Željka Karaule na temu žene. Nakon vrlo zapažene izložbe slika na temu žena i voda "Šume slapovi glazbom žene" rađenih u tehnici ulja na platnu velikih formata Karaula nam je ovaj put lik žene, ali sad na vjetru, prezentirao kroz mnoštvo porculanskih skulptura-figurica. Zaprešićka Galerija Razvid (koja prezentira likovne umjetnike u sklopu Pučkog otvorenog učilišta koje upravo slavi 50 godina uspješnog rada) kroz sad već prepoznatljivu tamno plavu Karaulinu podlogu kako kataloga tako i posebnog postava, naglašava neosporni raspon Karaulinog likovnog talenta.

Sample Image

… Umjetnička svestranost značajka je opusa Željka Karaule. Slikara i kipara, s otklonom prema keramici, pa i projektanta arhirektonskih zdanja, komornog i memorijalnog karaktera. Užljebljenja na površini lika ne negiraju snagu volumena, kiparsku zaokruženost u interpretaciji svake figure, s njihovom upućenošću na cjelinu zbivanja i dodir s likom neposredne okoline. S ostvarenom tenzijom prostora. Ne tek razmakom među sudionicima poetične priče, već dosegnutim aktivitetom prostora uprisutnjenim u svim dionicama praćenja ljepote žene … (Stanko Špoljarić)

Sample Image

Životopis
Akademski slikar-grafičar Željko Karaula rođen je 29. kolovoza 1958. godine u Prispu kod Livna. Osnovnu školu završio je u Livnu 1974. godine. Školu Primjenjene umjetnosti završio je u Zagrebu 1978. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu apsolvirao je povijest umjetnosti i etnologiju 1982. godine. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je u klasi prof. Ante Kuduza 1984. godine. Izlagao je na preko dvadeset samostalnih izložbi i više desetina skupnih izložbi. Sudjelovao je na više likovnih kolonija i rado se odazivao humanitarnim donacijama.

Pored slikarstva bavi se dizajnom i kiparstvom. Sudjelovao na javnim natječajima za spomen obilježja od koji su neka već izvedena: Žena robijašica za Hrvatsku, Korpus Krista na Domovinskom križu u Požegi, Kapela Male gospe u Kusonjama te Kapelica u Čelebiću.
Član je HDLU-a, ULS-a i Akademije-Art. Živi u Zaprešiću, M. Skurjenija 36, tel. 01 3354-543.

Sample Image

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1984. Livno – Narodno sveučilište
1986. Nova Gradiška – Galerija Kerdić
1991. Sesvete – Galerija Kurija
1993. Zagreb – Galerija Studentskog centra (Križni put)
1994. Zaprešić – Galerija Dar
1996. Livno – Galerija Matice Hrvatske (Vječno svjetlo)
1997. Garešnica – Bistro Štokić
1998. Zagreb – Galerija Dubrava (Uskrsne teme)
Sesvete – Galerija Kurija (Pastelne impresije)
1999. Zagreb – Galerija crkve Sv. Križa
Zaprešić – Galerija Razvid (Preobrazbe)
2001. Zagreb – Galerija Ruža
2003. Zaprešić – Galerija Razvid (Križni put)
2005. Vrbnik – Galerija Vrbnik
2006. Zaprešić – Galerija Anima
2008. Zaprešić – Galerija Razvid 

Sample Image

JAVNI RADOVI

1996. Požega (Žena robijašica za Hrvatsku)
Požega (Raspeće na spomen obilježja za    stradale branitelje)
1997. Kusonje (Kapela Male gospe)
2004. Čelebić – Kapela Sv. Stjepana

Sample Image

STALNE POSTAVE

1993. Pakrac – Križni put (porculan)
1997. Livno – Križni put (ulje na platnu)
Ljubunčić kod Livna – Križni put (bronca)
2003. Proboj kod Ljubuškog – Križni put (bronca)
2004. Krk – kip Sv. Jeronima
Čelebić – Križni put (porculan)
2005. Zaprešić – kip Sv. Vinka Palotija
Čelebić – kip Sv. Stjepana (terakota)
– kip Blaženog Alojzija Stepinca (terakota)
2006. Zaprešić – Pieta

Sample Image

Željko Karaula