Skip to content

Ekonomija koja živi od neplaćenog rada žena

Freedom

U kratkoj analizi toga kako kapitalizam sustavno potčinjava žene, a sve kako bi se održao na životu u krizna vremena, Libcom istražuje koliko je ženska emancipacija usko povezana s borbom protiv kapitalizma

Budući da univerzalno kapitalističko rješenje “rezanje troškova”, posebno je važno naglasiti podređenu ulogu žena u ekonomiji u kojoj im je plaćena samo trećina rada: za minimalno 23 sata kućanskih poslova i 6-12 sati brige o djeci tjedno, žene nisu plaćene ni lipe, a u interesu je kapitalizma da tako i ostane. (libcom.org)