Duje Jurić izlaže u Galeriji Zavičajnog muzeja grada Rovinja, sv. Toma

Duje Jurić

Duje Jurić

U Galeriji sv. Toma, Zavičajnog muzeja grada Rovinja, u utorak 19. kolovoza 2014. u 21 sati predstaviti će se umjetnik Duje Jurić sa svojom samostalnom izložbom slika iz ciklusa naslovljenog “Memo-Chip”

U svom slikarskom ciklusu “Memo-Chips”, kojim se Duje Jurić predstavlja na izložbi u Galeriji sv. Tome Zavičajnog muzeja Grada Rovinja, postoji veći nadrealistički naboj no što se može zaključiti na prvi pogled. Izložene slike s motivima mreža strogih geometrijskih oblika povjesničari umjetnosti svrstavaju u “Novu geometrijsku apstrakciju”. Ikonografska analiza Jurićevih slika postupak je koji nas vodi k pravom razumijevanju naslikanog ciklusa. Ciklus u kojem nas i sâm naslov “Memo-Chips” sa svim do sad opisanim grafičkim elementima uvodi u jedan poseban autorov svijet. Svijet kojeg nam umjetnik minimalističkim pristupom predstavlja na suvremen i krajnje jednostavan način. Put kojim memorija putuje kroz prostor i vrijeme postaje svijet pun dubokog simboličkog naboja. Slike su prožete geometrijskim oblicima, njihovim apstraktnim formama koje znače istovremenu bezvremenost, prošlost kao i sadašnjost. Naslikani geometrijski oblici potiču slobodno lutanje mašte, time postaju dio podsvjesne naravi našeg uma stvarajući vizije koje pripadaju dimenziji nestvarnosti. Umjetnik teži bezvremenosti i vraćanju u život poput staroegipatskog faraona koji je svoju bezvremenost ugradio u piramidu. Tamo postoje tajne sobe sjećanja u kojima je sadašnjost prošlost koja se u trenutku sadašnjosti pretvara u budućnost jer jednog će dana, ako preživi putovanje, postati sadašnjost. Memorijski su chipovi sarkofazi u kojima je pamćenje konzervirano, balzamirana prošlost koja putuje kroz vrijeme. Jednog će dana po završetku putovanja prošlost uskrsnuti u sadašnjost. Odnos pamćenja, vremena, putovanja, zaborava, uskrsnuća, budućnosti, sadašnjosti, prošlosti, podsvjesnog, svjesnog, zbilje i sna… metafizike i nadrealizma iščitavamo u slikarstvu Duje Jurića kroz novu geometrijsku apstrakciju. Možemo slobodno ustvrditi da Duje Jurić predstavlja, uz pomoć izričaja nove geometrije “Novi nadrealizam”. Koliko je to “novi” a koliko nastavak i produbljenje starog nadrealizma prepuštamo sudu vremena u budućnosti.

Izložba je postavljena u Galeriji sv. Toma u sklopu tradicionalnog Rovinj Art Programa Zavičajnog muzeja Grada Rovinja.

Duje Jurić rođen je 18. travnja 1956. g. u Rupama, diplomirao na ALU u Zagrebu, 1981. g. Suradnik je majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i Nikole Reisera od 1982.-1985. godine. Od 1984. – 1999. g. djeluje kao slobodni umjetnik, a od 1999. – 2000. radi u Muzeju suvremene umjetnosti, od tada pa do danas kao docent, zatim izvanredni i od 2010. g. kao redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Autorski je realizirao 74 samostalne i sudjelovao na 150 grupnih izložaba kod kuće i u inozemstvu. Jurić je radio u okviru Kugla glumišta (1986.- 1988.) kao autor scenografija i nastupima uživo (projekti Rocking, Zeinimuro, Röenc- Kukuvija Drijemovica) Osmislio je i relizirao 19 ambijenata na samostalnim i grupnim izložbama, ili po pozivu kao i desetak akcija i performance-a. Dobitnik je nagrada: 2013. Split, Nagrada Miroslav Šutej/ Splitgrafic 2013.; 2011. Zagreb, Nagrada Josip Račić za 2010. god.; 2003. Zagreb, Nagrada Vladimir Nazor za 2002. god.; 2002. Zagreb, Nagrada HDLU-a za najbolju izložbu u 2002. god.; 2001. Rovinj, 1. otkupna nagrada -Zavičajni muzej Rovinj, Likovna kolonija Rovinj – 2001.; 1990. Zagreb, Nagrada Art tresora Dubravko Gjivan na 22.salonu mladih; 1989. Rijeka, Nagrada 15. biennala mladih; 1986. Zagreb, Nagrada 17. salona mladih; 1985. Zagreb, Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a.