Dragutin Perički-Piki izlaže u galeriji Anima

dragutin pericki piki 1

Izložba uz Dane Grada Zaprešića
Galerija Anima, Srednja škola Ban Josip Jelačić Trg dr. Franje Tuđmana 1, Zaprešić
Otvorenje: utorak, 7. listopada 2014. u 19.30 sati

foto-galerija

Dragutin Perički-Piki

Na likovnoj sceni grada Zaprešića neobična je i vrlo zanimljiva osobnost slikar Dragutin Perički-Piki. Neobičan je njegov likovni opus, on obrađuje više tematskih cjelina u više likovnih tehnika.

Još od prije, poznati su njegovi pejsaži zagorskoga sela i zimskoga ugođaja. To je ambijent u kojem su prikazane scene seoske svadbe, konjska kola sa svatima ili bakica s biciklom na seoskom putu u zimskoj idili. Kompozicija je slike kao kazališna scena. Karakteristične su seoske kućice kao kulisa ambijenta radnji koje se događaju u prednjem planu.

Drugi tip pejsaža pejsaži su grada Zaprešića. To su uglavnom „portreti” kultnih zgrada Zaprešića – Vršilnica, Novi dvori s karakterističnom arhitekturom u idiličnom zelenom parku. I u tim slikama u prednji plan ubacit će figurativnu scenu. Zaprešić doživljava kao grad zelenila i ugodnih mjesta, povijesnog značaja, oaze mira, a ne kao urbano središte.

Treći tip pejsaža pejsaži su Zaprešića, ali i drugih gradova, prikazani kartografski. Iz ptičjeg rakursa prikazuje panoramu grada, topografski razrađuje njegov plan ističući poznatije objekte. Druga je zanimljiva tema mrtva priroda. To su vrlo precizno definirani motivi pažljivo aranžiranih kompozicija voća, povrća, vaza s cvijećem, ptica, golubova, postavljenih na stolnjak koji je montiran u pejsaž. Reklo bi se ništa neobično dok se ne sagleda kompozicija u cjelini. Svaki prikazani predmet ima svoje značenje i u postavljenom kontekstu priča određenu priču. Postavljajući u neobičan kontekst i u nemogući odnos motive u kompoziciji, Perički se pokazao kao majstor nadrealističkog slikarstva.

Poseban je opus sakralna tematika. Scene iz Kristovog života i scene Križnoga puta dva su ciklusa te teme. Tako ih je i grupirao u zasebne cjeline, umetnuo ih u formu latinskoga križa, kao dva poliptiha. Scene su narativnog karaktera s likovima koji izlaze iz tamne pozadine koloristički reducirani na crnu, crvenu i sivu s naglašenom bijelom draperijom figure Isusa ističući njegovo značenje.

U nekoliko kompozicija iz Križnoga puta, izvan poliptiha, u prvi plan stavlja likove, sudionike tog čina, naglašavajući individualne portretne karakteristike, a scenu s Kristom povlači u drugi plan.

Različitost tema upućuje ga i na primjenu raznih tehnika. Tako pejsaže i mrtvu prirodu radi akrilom na platnu, neke akvarelom, a scene iz Kristovog života i Križnoga puta na staklu. Ova izložba prikazuje samo jedan dio interesa i rada u bogatom likovnom životu slikara Dragutina Peričkog–Pikija potvrđujući ga kao, zaista, zapaženu osobnost našeg Zaprešića.

Željko Karaula, akademski slikar-grafičar

Organizatori izložbe: Klub Zaprešićana ZAPREŠČAN, Zaprešić
Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić

dragutin pericki piki 2

Dragutin Perički-Piki rođen je 1953. godine u Zaprešiću. Završio je srednju strojarsko – tehničku školu u Zagrebu. Samouki je slikar. Prvu zajedničku izložbu imao je u Zaprešiću u organizaciji KUD – a Ilija Gregorić. Sudjelovao je na više izložbi u organizaciji Narodnog sveučilišta Zaprešić (radničko stvaralaštvo) te na više likovnih kolonija u organizaciji Kluba Zaprešićana Zapreščan i Hrvatskog likovnog portala Akademija-Art. Samostalno je izlagao 2007. u Galeriji Pod stupi Blaž pod pokroviteljstvom Kluba Zaprešićana Zapreščan. Izlagao je na skupnim izložbama minijatura u Vršilnici, godišnjim izložbama ULS – a Zaprešić, u Muzeju Matija Skurjeni i u Galeriji Sunce Zagreb. U svom radu koristi razne slikarske podloge kao što su staklo, karton, platno, lesonit i staklene boce. Živi i radi u Zaprešiću.

dragutin pericki piki 7