Dragan Jelavić izlaže dvadeset akrila na platnu na kojima uz apstraktni pristup tematizira suhozide, pristave, mocire, gromače… Izložbu otvara Ante Sorić. U sklopu programa otvorenja izložbe nastupa grupa Hotline.

Draganova igra bojama

Prateći Draganovo likovno stvaralaštvo, nekoliko zadnjih godina, uvjeren sam, rađa se i sazrijeva umjetnik majstor kista i platna,sljedbenik hrvatskih likovnih umjetnika, kao što su Šimunović, Gliha i Murtić. I Dragan oslikava, na svoj način, pejzaže jadranske obale, gromače, mocire, uvale, masline, brnestru i druga bogatstva mediteranskog podneblja. Draganovo slikarstvo prezentira, ovjekovječuje je i udahnjuje kolorističko umjeće kontrastima iz prirodnih fenomena obale i mora. Njegovo odrastanje na jugu hrvatske obale, povijesnim gradovima, turističkim ljepotama, a ponekad iznenađenjima hirovitih događaja potiče i inspirira Draganovo umjetničko stvaralaštvo.
Za očekivati je da će izložba u Zadru u najljepšem izlagačkom prostoru biti izazov poznavaocima likovne umjetnosti da se Draganovo likovno stvaralaštvo predstavi i u drugim gradovima Hrvatske i inozemstvu.

Ante Sorić

Dragan Jelavić je rođen 1965. u selu Ravča kod Vrgorca gdje završava osnovnu školu i srednju ekonomsku školu. Godine 1989. diplomira na studiju Likovnog odgoja i likovnih umjetnosti na Sveučilištu u Splitu. Od 1986. godine aktivno se bavi slikarstvom, te iste godine ima i prvu samostalnu izložbu u splitskoj galeriji "Zlatna vrata". Od tada do danas izlagao je na više desetaka samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. U zadarskoj galeriji Arsenal izlagao je u prosincu 2008. godine, a u galeriji Dom na žalu u Preku u veljači 2009. godine. Dugo se bavi i grafičkim dizajnom. Po preseljenju u Kali, od 2006. godine, postaje redovan član HDLU  Zadar.

Dragan Jelavić
dragan.jelavic@st.t-com.hr

Akademija-Art.net