Donacija 9 skulptura

Sample Image
Krsto Hegedušić

Donaciju će predati akademik TOME SERAFIMOVSKI (Makedonska akademija

znanosti i umjetnosti MAZU, a ZAHVALU će predati predsjednik Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti akademik MILAN MOGUŠ.

Skulpture: 
akademik Miroslav Krleža /bronca i mramor/, akademik Marijan Matković /bronca/, Perun – naše rađanje /bronca/, Sv.Kliment – Ohridski III. /bronca/, akademik Antun Augustinčić /bronca/, akademik Krsto Hegedušić /bronca/, Ruke /bronca/


Skulpture će biti smještene u Palači HAZU u Zagrebu.

Kontakt:

Vesna Mažuran Subotić, tel. 4686050, 4686053
Tome Serafimovski, mob.  0038970265704

Sample Image
Antun Augustinčić

Sample Image
 Ljudevit Gaj

Sample Image
Miroslav Krleža

 

Sample Image
Perun – Naše rađanje