Burhan Hadžialjević: PAPER REMINISCENCES

Sample Image
Izložba ostaje otvorena do 22. X. 2008. godine 
Izložbu će, u nazočnosti autora, predstaviti Berislav Valušek.

Sample Image

   Predgovor:

   Papirne reminiscencije ili Pupanje pulpe
   Burhan Hadžialjević u svom je umjetničkom radu oduvijek bio sklon iskoracima izvan polja klasičnog slikarstva koje mu je temeljena preokupacija. Ali bez obzira je li skretao prema kiparstvu, tj. slikanom reljefu, instalacijama ili ambijentalnim situacijama, slika je uvijek imala dominantnu ulogu. Unutar rješenja koje slikano polje inducira, struktura površine bila je i jest Burhanova glavna problemska okosnica. Intenzivne boje pratile su reljefno istaknute materijale, kako tradicionalne tako i istraživačke, eksperimentalne provenijencije. Koloristička zasićenost površine uvijek je bila u ravnopravnom odnosu s istaknutom materičnošću, čak i kada je u pitanju bilo klasično ulje na platnu.

Sample Image

   I na grožnjanskom predstavljanju autor ostaje vjeran svojim prvobitnim interesima, s tom razlikom što ovoga puta slika – papirom. Tajlandska tradicija ručne izrade papira poslužila je Hadžialjeviću kao dobrodošao pomak prema nekim potpuno novim kreativnim iskustvima. U juhu papirne pulpe Burhan je prije njezinog sušenja umetao raznobojne papirne segmente (vrpce, smotuljke, male i ravne površine ručno rađenog papira…), koji su nakon sušenja postali konstitutivni dio površina. Za tako nastale radove autor će reći da su monotipije, mada nama na pamet pada usporedba s fresko slikarstvom koje vrijeme moguće kreativne intervencije ograničava vremenom koje je potrebno za sušenje podloge.

   Bez obzira na tehnologiju nastanka, rezultati se nalaze na stjecištu tehnika kao što su slikarstvo, kolaž, reljef, ready-made, pa čak i crtež.

Sample Image

   Estetski učinci, pak, svoje ishodište imaju u kombinaciji geometrijske apstrakcije i tašizma i u reminiscencijama koje čine autori poput Miróa, Kleea, Klinea, Smithsona ili Fontane, uz dodatak univerzalnih, arhetipskih dekorativnih shema izvedenih pomoću raznobojnih trokutića.

Simetrična centričnost Burhanovih slika, njihova vizualna ravnoteža i koloristička usuglašenost, naglašena taktilnost koloristički akcentuiranih površina i neutralnih pozadina, čine ih važnim poetskim doprinosom kako užoj istarskoj, tako i hrvatskoj umjetničkoj situaciji početka novog stoljeća.
      Berislav Valušek

Sample Image

Biografija autora:

Burhan Hadžialjević, rođen je 1952. u Prištini, FNR Yugoslavia. Diplomirao slikarstvo na tamošnjoj Akademiji Likovnih Umjetnosti 1979. godine. Član je HZSU, HDLU Rijeka i UR Kornarija.

Info:

Eugen Borkovsky, voditelj programa Gradske galerije Fonticus Grožnjan
tel: 091 252 33 72
e.mail: eugen.borkovsky@gmail.com