Arheologija u Moslavini – uz 50. obljetnicu rada Arheološkog odjela MMK 1963.-2013.

naslovnica

naslovnica

Arheološki odjel MMK Započeo je s radom 1963.g., te je od tada do danas zabilježeno 60-tak arheoloških lokalitete na širem području Moslavine. Ne nekima od njih vršena su arheološka istraživanja, a pokretni arheološki materijal pohranjen u zbirkama Arheološkog odjela MMK: pretpovijesti, antike i srednjega vijeka (koje imaju status kulturnog dobra)

Publikacija (pod radnim naslovom: Arheologija u Moslavini (uz 50.-tu obljetnicu rada Arheološkog odjela MMK) zamišljen je kao katalog svih registriranih arheoloških nalazišta na širem prostoru istraživanja Muzeja Moslavine – upotpunjeno kataloškim prikazom najvažnijih (ili karakterističnih) primjeraka pokrenog arheološkog materijala, koji obilježavaju pojedina nalazišta.

Arheologija u moslavini