Skip to content

BOŽIĆ U SALAMANCI

Tomislav Marjan Bilosnić
BOŽIĆ U SALAMANCI

Na rijeci Tormes vatra sine
iz praznine
posred neba
u visini vrtlog tmine
bijeli šator Marijin
Usred sunca
čas jezika i glas Boga
sveta vatra
život gori
Zlato oca
krunu slave
Isus
vraća Gospodu
Sjaje krila u leptira
sveta sjena Betlehema
u školjci je dijete
rosa od koralja, krv
u kápi vina
Salamanca
dúgā od tišínā

Zemunik, 20. prosinca 2019.

Tomislav Marjan Bilosnić na rijeci Tormes

naslovna photo Flickr