Skip to content

Ante Rašić – Dragi tata, kod mene se nije ništa promijenilo…

Ante Rašić
petak 20. prosinca 2019. u 19.00 sati
Galeriji Kula, Kralja Tomislava 10, Split
Izložba ostaje otvorena do 22. veljače 2020.
Kustos izložbe je Dalibor Prančević.
Izložba je organizirana u sklopu Adventa u Splitu.

Ante Rašić: “Dragi tata, kod mene se nije ništa promijenilo….“

Radovi na izložbi obuhvaćaju duži vremenski period autorovog stvaralaštva, od primarnog i analitičkog iz sedamdesetih i osamdesetih godina do danas. Unatoč tome izložba nema pretenzije da bude retrospektivna, već je na neki način zamišljena kao bezvremenska u kojoj vrlo različite stvari, problemi i radovi iz različitih perioda funkcioniraju.
Prikazani i objedinjeni na ovoj izložbi zadobivaju novi kontekst i novo značenje.
Umjetnik težište fokusira na složenost i raznovrsnost umjetnosti kojom svjedoči proteklo i sadašnje vrijeme u kojem živi(mo).
Izložbom se relativizira vrijeme i proteklo umjetničko djelovanje. Zamišljena je kao „rasuti teret“i zadire u složenu mrežu čovjekovog života u osobnom, općem i društvenom kontekstu, izloženog različitim problemima i isprepletenog na razini promišljanja i emocija, različitih raspoloženja i doživljaja,karakterističnim za prolaznost i stalnost mijena ljudske prirode.

Rašićevo mentalno označavanje radova počiva na stalnome nutarnjem procesu egzistencijalnih propitivanja koja iz nesvjesnih slojeva bića prvotno dopiru u svijest. Bogatstvom imaginacije i konstantnoga, dugotrajnoga cikličkog promatranja taj proces svjedoči o višeznačnome složenome nutarnjem motrištu autora koje nije lako klasificirati. Umnoženi pogledi usmjereni istodobno iz kompleksnoga očišta u više smjerova potom se, povlačeći brojne reminiscencije simbolički i redukcijski tijekom dugotrajnih polivalentnih stanja naposljetku opredmećuju i odražavaju realizacijom izložbe te, pušteni u svijet, žive svoj prostor – vrijeme život. Istraživačkoje to, analitičko, ali i radoznalo motrište koje ujedno promatra vlastito bivanje i vjerovanje u umjetnost, zrcaljenje, zaraženost, povremenu sumnju, mimikriju i stalnu začuđenost i prožetost njome kao jednim od načina simboličkog tumačenja čovjeka i svijeta, aktualnim upitom u doba kad su naizgled svjetovi umjetnosti posvuda, kamo sve to ide…?

Ante Rašić rođen je 1953. godine u Imotskom. Diplomirao je sli¬karstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zag¬re¬bu 1977. godine u klasi profesora N. Reisera. Bio je su¬rad¬nik Majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reisera od 1977. do 1978., te stipendist fran¬cuske vlade – suradnik kiparskog atelijera profesora M. Charpentiera na Akademiji likovnih umjetnosti u Pa¬rizu 1978. – 1979. godine. Od 1977. član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) i Zajednice um¬jet¬nika Hrvatske (ZUH). Jedan je od utemeljitelja pr¬ve Traj¬ne radne zajednice samostalnih umjetnika – ArTre¬sor 1986. godine. Radi kao art direktor Studija Rašić u pod¬ručju likovnih umjetnosti, arhitekture i dizajna. Jedan je od osnivača časopisa za arhitekturu i kulturu Oris.
Dobitnik je više značajnih nagrada u Hrvatskoj i ino¬zemstvu iz područja likovnih umjetnosti i dizajna. Radovi su mu objavljeni u mnogobrojnim publikacijama, a djela se nalaze u brojnim muzejima i privatnim zbir¬ka¬ma te javnim prostorima.
Od 1995. radi na Aka¬de¬miji likovnih umjetnosti u Zagrebu kao redovni profesor.

Duje Mrduljaš