Reljefni kolori Mladena Žunjića

Zagrebački slikar Mladen Žunjić kontinuirano istražuje posebno mogućnosti boja iz ciklus u ciklus. Nedavno je pokazao ciklus Reljefnih kolora

Gospodine Žunjić, pred nama je novi ciklus ulja na platnu Reljefni kolori.

Da, ovaj novi ciklus realizirao sam početkom ove godine, ali do sada on još nije prikazan publici, jer mi je ideja bila spajanje dva različita ciklusa koja bi dala jednu izrazito zanimljivu formu kod gledateljstva, ali sam trenutno pod utjecajem jednog galerista iz Austrije gdina. Danny Deutscha, odlučio ipak ovaj ciklus pustiti u javnost, samim time što će taj ciklus ići na samostalnu izložbu u Austriji u novoj galeriji Deutsch u Grazu.

Njihova je osobitost ,recimo  to tako, debeli sloj boje.

Debeli sloj boje je karakterističan za ovaj ciklus. To je posebna slikarska smjesa, koja se miješa sa uljenim bojama, koja daje takav reljefni izražaj. To su debeli nanosi nekih 7-8 mm boje.

 I dalje su to veliki formati, 100 X 110. Zanimljivo je da Vi svaki ciklus slikate u određenom formatu.

Da ovo su isto veliki formati, ali nisu moji najveći. Odlučio sam da na ovoj dimenziji platana 100×110 cm dobivam taj zgusnuti ritam boja, koji bi se na većim formatima, možda malo razvodnio.

I dalje je u središtu zanima gibanje boje, materije.

Kod većine mojih slika,uvijek je u središtu zanimanja gibanje boje, ali to je kontrolirano gibanje, makar to svaki puta na prvu, tako i ne izgleda.

U ovom je ciklusu znatno više fluktuirajućih ploha boje.

Primjetili ste fluktuirajuće plohe. One se preklapaju međusobno, a ipak su odvojene. Njih razdvaja crna boja, koja onda daje završni ton svakoj slici.

I u ovom ciklusu nastavljate istraživanje energetskih naboja.

Energetski naboji su posebno intrigantni, jer oni otvaraju novi prostor slikarske samosvojnosti.

Postoje li slična alja i akrili na bitno manjem formatu?

Na žalost, na manjim formatima nemam ništa slično ovom ciklusu. Nekad sam na malim formatima radio akvarele, ali to je sad iza mene.

Miroslav Pelikan