Kulturno urbano nasljeđe grada Rijeke i uključivanje građana u EPK projekt teme Paris Peace Foruma

Na poziv Europske komisije u Pariz je otputovala direktorica RIJEKE 2020, Emina Višnić, koja će predstaviti načine putem kojih se građani Rijeke uključuju u projekt Europske prijestolnice kulture time ujedno sudjelujući u stvaranju novog kulturnog nasljeđa grada.

U glavnom gradu Francuske 12. i 13. studenog održava se drugi po redu Paris Peace Forum na čijoj se listi sudionika, koja dostiže brojku od preko 6 000, nalaze čelnici država i vlada, vođe međunarodnih institucija i nevladinih organizacija, ali i predstavnici multinacionalnih kompanija, razvojnih agencija, sveučilišta, religijskih grupa, filantropskih organizacija i tzv. “think tank”pripadnici trustova mozgova.

Panel raspravu na kojoj danas sudjeluje direktorica RIJEKE 2020, Emina Višnić, organizira Europska komisija, a nosi naziv “Kultura za budućnost: kohezija u urbanom okruženju”. Razgovor moderira Khalid Tamer, direktor organizacijskog odbora African Capitals of Culture, a osim Višnić, sudjeluju Koen Doens, direktor Odjela međunarodne suradnje i razvoja Europske komisije, Ada Colau, gradonačelnica Barcelone, Pierluigi Sacco, posebni savjetnik pri Europskoj komisiji za pitanja kulture i edukacije, te Patricia Rodriguez Aloma, direktorica urbanog planiranja i upravljanja grada Havane na Kubi.

Europska komisija poziv za sudjelovanje uputila je upravo Rijeci budući je Rijeka još u pripremnoj fazi EPK programa prepoznala pozitivne i konkretne rezultate koji se tiču uključivanja građana u projekt, stvaranja kulturnog urbanog nasljeđa, kao i doprinosa socijalnoj koheziji kroz edukacijske i volonterske aktivnosti koji se unutar Rijeke 2020 Europske prijestolnice kulture realiziraju.

Koliko značajnu ulogu kultura ima u stvaranju i jačanju socijalne kohezije, ali i koliko se vizura grada može promjeniti aktivnim uključivanjem stanovništva grada i regije u kulturno-društvene aktivnosti vidljivo je kroz nekoliko programskih EPK pravaca, a o tim temama na današnjem panelu govori u Parizu Emina Višnić.

Tako, na primjer, 27 susjedstava, okupljajući susjedstva Rijeke i Primorsko-goranske županije, te spajajući ih s jednim europskim susjedstvom stvara nove mogućnosti kulturnih suradnji, kao i nove neformalne mreže kulturnih aktivnosti koje će nastaviti postojati i nakon završetka projekta Europske prijestolnice kulture. Kulture manjih lokalnih zajednica na ovaj način postaju kapital za buduće suradnje, a njihovi akteri osnaženi u svome djelovanju. Urbanu regeneraciju Rijeka doživljava kroz program Zelenog vala, i to kroz aktivnosti građana. Hortikulturno uređenje platoa na Gornjoj Vežici, stvaranje zelenih otoka na betonskim dvorištima ili pak uređenje zapuštenih površina u centru grada koje postaju mjesto susreta i druženja stanovništa samo su neki od načina koji sliku grada mijenjaju u fizičkom smislu, na inicijativu njegovih stanovnika. Programi koji se stvaraju sa zajednicom, a kojima se oblikuje gradski prostor, te time ujedno stvara i novo kulturno urbano nasljeđe, tema su, između ostalog, i programskog pravca Slatko i slano. Upravo na ovakav način će se revitalizirati šira zona Školjića. Kroz blisku suradnju i interakciju s tamošnjim stanovnicima razvija se novo mikro kulturno središte u kojem će se održavati niz programa (predavanja, vođene šetnje, projekcije filmova, diskusije), no ovo će susjedstvo dobiti i novu vizuru uređenjem, oslikavanjem površina i zanimljivim prostorno-umjetničkim intervencijama.

Paris Peace Forum nastao je 2018. godine na inicijativu predsjednika Francuske, Manuela Macrona, s ciljem okupljanja relevantnih aktera – predstavnika raznih područja civilnog društva koji kroz iznimno bogat program predavanja, stručnih praktikuma, primjera dobre prakse i panel rasprava,  rade na produbljivanju zajedničkih suradnji na globalnoj razini i stvaranju kolektivnih odgovara na velike izazove s kojima se svijet danas susreće – terorizam, klimatske promjene, migracije, i tako dalje. Neki od sudionika ovogodišnje konferencije tako su, na primjer, Antonio Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, ili pak Angel Gurria, glavni tajnik Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

 Lena Stojiljković