Široki dijapazon interesa akademskog kipara Mate CROate

Mata CROata ili Mate Turić, akademski je kipar mlađe generacije, autor cijenjenog i priznatog, iznimnog opusa jedara u više vrsta kamena i oblika, od posve malih pa do velikih, u prigodi izrade javnih spomenika

O tom kompleksnom opusu jedara, o motivu koji je i tvrdi i često nepopustljivi materijal, pretvorio u živu materiju, pisalo se puno.

Veliki ciklus jedara, često je u različitim postavama uspješno izlagan, kako u domovini tako i u inozemstvu.

Naravno, skulptor nije isključivo vezan za kreaciju i realizaciju jednog motiva, jedara, Mata Croata, istodobno, ali u manjem obimu angažmana) aktivno istražuje i druge izazove, druge teme, od apstraktnih vertikalnih formi, preko aktova, do riba i fantastičnih oblika autorskih zamišljaja, nastojeći u svakom radu, u udaru dlijeta ili potezu alata izvući iz kamena što je moguće više.

Sve skulpture Mate CROate dišu, one su žive, osjećamo njihovo gibanje, protok energije kroz tvrdo tijelo kamena.

Osim istinskog interesa i za druge motive, Mata Croata pokazuje i značajnu ekspresivnost u realizaciji novijih nefigurativnih radova, u traženju, po njegovoj vlastitoj prosudbi, idealne forme, kontinuirano produbljujući poznavanje raznih vrsta kamena i njihovih mogućnosti.

Naravno, Mata CROata, i sada, zamišlja neko novo, još nepoznato jedro, ali promišlja i o motivu, svakidašnjem i nesvakidašnjem, koji bi valjalo oživotvoriti u kamenu.

Miroslav Pelikan

Mata CROata (foto: Akademija Art)