Digitalna povijest umjetnosti – metode, prakse, epistemologija – od 4. do 5. studenog

Druga međunarodna konferencija „Digitalna povijest umjetnosti – metode, prakse, epistemologija” održati će se od 4. do 5. studenog 2019. godine u SRCE – Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu, u zajedničkoj organizaciji Instituta za povijest umjetnosti i SRCE – Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu

S ambicijom afirmacije Zagreba kao međunarodnog relevantang centara za digitalnu povijest umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu organizira – drugu godinu za redom – međunarodnu konferenciju Digitalna povijest umjetnosti – metode, prakse, epistemologija. Zamišljena kao međunarodni forum u čijem je fokusu kritičko preispitivanje metodoloških i epistemoloških aspekata digitalne povijesti umjetnosti, konferencija će okupiti četrdesetak znanstvenika iz Europe, sjeverne i Južne Amerike, koji će predstaviti svoja recentna znanstvena istraživanja, radne metode i interdisciplinarne projektne inicijative usmjerene objedinjavanju znanja i tehnoloških resursa nužnih za daljnji razvoj ovoga područja. Cilj konferencije je što učinkovitije i svrhovitije uključiti članove lokalne istraživačke zajednice u aktualne tokove digitalne humanistike – dijeljenje znanja i metodologija stečenih i razvijenih u recentnim projektima, promišljanje epistemoloških i etičkih aspekata bavljenja digitalnom povijesti umjetnosti, te mogućih načina financiranja.

Uvodna predavanja u rad konferencije održat će vodeći europski stručnjaci u ovome području, Béatrice Joyeux-Prunel (Faculté des Lettres de l’Université de Genève) i Thomas Aigner (St. Pölten Diocesan Archives, Pölten). Predavanje Béatrice Joyeux-Prunel bavit će se pitanjem cirkulacije slika, odnosno pitanjem kako nam digitalni alati mogu pomoći pri trasiranju prostorno-vremenskih trajektorija kruženja vizualnih prikaza umjetničkih djela i identifikaciji njihova prinosa globalnoj kulturnoj homogenizaciji. Thomas Aigner predstavit će, pak, projekt Time Machine europskog FET Flagship konzorcija, po broju sudionika najveći i po svojim znanstveno-stručnim ciljevima najambiciozniji europski istraživački pothvat u polju digitalne povijesti umjetnosti, arhitekture i urbanizma do sad.    

Među temama o kojima će se raspravljati na konferenciji, treba posebno istaknuti pitanje svrhovitosti i korisnosti analiza i vizualizacija socijalnih mreža, istraživanja u polju računalne analize slike i teksta, problem integracije i suodnosa vizualnih, prostornih i vremenskih podataka, pitanje interoperatibilnosti, metapodatkovnih standarda, kao i razvoja digitalne istraživačke infrastrukture i servisa za razmjenu i otvoren pristup podacima. 

ORGANIZATORI

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

SRCE Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

ZNANSTVENI ODBOR

Thomas Aigner, St. Pölten Diocesan Archives, Pölten

Béatrice Joyeux-Prunel, Faculté des Lettres de l’Université de Genève

Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vlatka Lemić, Ured za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu

Nuria Riodriguez Ortega, University of Malaga

Tania Ørum, Institut for Art and Cultural History, University of Copenhagen

Vinko Zlatić, Zavod za teorijsku fiziku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Institut za povijest umjetnosti

Ljiljana Kolešnik, voditeljica Odbora

Sanja Sekelj, tajnica konferencije

Sanja Horvatinčić, urednica knjižice sažetaka

Tamara Bjažić Klarin, javne komunikacije

Ana Čurić, administracija

SRCE – Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Ivan Marić, zamjenik ravnatelja

Draženko Celjak, voditelj Službe za podatkovne usluge i kolaboracijske sustave

Suzana Kikić, Sektor za obrazovne usluge

Programknjižica sažetaka i ostale informacije dostupni su na stranicama konferencije (desktop verzija): https://www.art-net-hrzz.org/