Anketa o kulturnim potrebama u Novom Zagrebu – sudjelujte!

Sudjelujte u anketi kojom se saznaju potrebe stanovnika Novog Zagreba – što nedostaje u kulturnoj ponudi, što je dobro, a što bi se trebalo unaprijediti

Izdvojite 5 minuta, za ispuniti anketu i svojim sudjelovanjem pomognete napraviti program koji odgovara na stvarne potrebe svoje publike i umjetničke zajednice.

Anketa je podijeljena u dvije cjeline: ANKETA ZA GRAĐANE kojoj pristupaju građani, i ANKETA ZA UDRUGE kojoj pristupaju članovi organizacija civilnog društva i samostalni umjetnici. Anketa o stanju i potrebama u kulturi na području Novog Zagreba provodi se kao dio projekta SuKultura koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Rezultati ankete trebali bi ukazati na potrebe građana za kulturno-društvenim sadržajima i događanjima, te na razinu informiranosti građana o načinu funkcioniranja kulturnih centara na području Novog Zagreba i o mogućnostima realizacije kulturnih programa.

Projektom SuKultura želimo razviti novi model sudioničkog upravljanja – neovisno programsko vijeće za kulturu koje bi djelovalo u općini Novi Zagreb pri Kulturnom centru Travno i Centru za kulturu Novi Zagreb.

Cilj osnivanja Vijeća je ojačati civilno-javno partnerstvo te kroz njegovo djelovanje lakše i bolje prepoznati lokalne potrebe u kulturi što će dovesti do raznovrsnije ponude kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

Anketa za građane

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEV90qE3B-0O-1IiMD0jAxjTQflAJm_iW9hTJxQnFxawrrUw/viewform

Anketa za udruge

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ2Uz97R6q-46M722KqXS9X3v44tskpVCd69EzXScA10bA_A/viewform

Hvala na sudjelovanju!