Latinsko jedro Mate CROate u palači Sponza

Na jedrenjacima sam napravio prvi prorez, i to me je obilježilo da ih nastavim i dalje stvarati… A ovo sada, sve što sam do sada postigao, je i mene osobno fasciniralo. Nisam mogao očekivati ovoliko ideja i snage da ih realiziram.

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski kipar, Mate Turić ili Mata CROata, autor je vrlo opsežnog i složenog ciklusa skulptura posvećenog jedinstvenom motivu latinskoga jedra, koje je on, u marljivom i kontiniranom radu, uz pomoć moderne tehnike i tehnologije, izveo u brojnim varijacijama, odajući poštovanje čvrstom i trajnom sudrugu u povijesti ali i sadašnjosti, izražavajući svoju ljubav i prema moru i brodovima i vjetrovima i nevoljama.

U najnovijem segmentu ciklusa, jedro Mate CROate je prošlo kroz svojevrsne Scile i Haribde vremena, odajući dojam teškoća, djelomičnom simboličkom oštećenošću, stanovitom promjenom temeljnih oblika u današnje modele plovila.

Novo jedro je jedro iskustva i životnih okolnosti, novo jedro nosi jasne tragove povijesti i mnoštva sklonih ali i nesklonih zbivanja, novo jedro je sučeljeno sa stvarnošću, svjesno prošlih tegoba ali itekako orno i spremno za novi plov.

Ljudi koji se dokažu vlastitim radom, njih ne može nitko slomiti! Ako iskreno vjeruju! Biti usporen, ne znači i biti zaustavljen! Nada je čudo! Što je čovjek u duši veći vjernik, to ima snažniju nadu! Na kraju je najbitnije koliko smo dobra, pomažući drugima, ostavili iza sebe…

To neprijeporno osjećanje potrebe i mogućnosti za novim plovom, optimizma i nade,odlika je cjelokupnog autorskog opusa Mate CROate, njegova jedra žive, njihov život je plovidba unatoč svemu.

Ne možemo a ne kazati, svako ovo jedro simbolizira jedan život sa svim onim danima i noćima kojih se rado sjećamo, ali i onih trenutaka i detalja koji izazivaju muku u nama.

Naravo, metamorfoze jedra, vjerojatno u budućnosti  će biti još izražajnije, akutnije.

Često se zahvalim Bogu na novim idejama, na snazi, na puno toga. Naravno da trebam biti bolji vjernik, i toga sam svjestan. Čovjek sam i nisam savršen, ali trudim se biti bolji, iskreno i stvarno nastojati manje griješiti.

Istodobno, valja istaknuti i povećanu dinamiku u seriji novih radova, to su jedra koja dišu, žive svoje živote i plove.

Dio novoga ciklusa Mata CROata je pokazao na najnovijoj samostalnoj izložbi u Dubrovniku, u palači Sponza.

Dijelovi teksta: Miroslav Pelikan i muzevnibudite.com