Predstavljanje knjige prim. dr. Margarite Peraica – Ars vivendi, 1. listopada

Pozivamo Vas na predstavljanje knjige prim. dr. Margarite Peraica Ars vivendi

Predstavljanje knjige Ars vivendi održati će se u utorak, 1. listopada 2019. godine u 19 sati u prostorijama Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, Praška 6 (Marićev prolaz), 2. kat u Zagrebu

Knjigu će predstaviti Marija Šaler, mag. pharm., Željka Šubarić, dr. med., dr. sc. Mirjana Radan, dr. med. i dr. sc. Maja Peraica, dr. med.

U glazbenom dijelu programa nastupit će prim. dr. Tomislav Maretić i gosp. Mate Matišić.

Predsjednica Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva
Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica