Mihael Puntarić – Im Spazio 2

U petak, 6. rujna 2019. u 20.00 sat u Garaži Kamba (dvorište Ilice 37) otvorit će se samostalna izložba Mihaela Puntarića In Spazio 2

plȕto sr kora hrasta plutnjaka kao materijal; sekundarno trajno tkivo drvenastih biljaka koje se sastoji od gusto zbijenih četverobridnih stanica bez međustaničnog prostora. Debljina mu varira. 

kvàdrāt m 〈G kvadráta〉 mat. četverokut kojem su svi kutovi pravi i sve stranice jednake duljine; četvorina 

U kontekstu opetovanog čitanja među recima i traženja simbola, izložba Im spazio 2 Mihaela Puntarića istražuje svijet materije i prostora, ritmova i praznina između elemenata, teksturu i geometričnost, koristeći prostor i objekte galerije kao materiju slike. Referirajući se naslovom na prvu održanu izložbu arte povera u Genovi ’67, moglo bi se reći da otpor umjetničkim standardima prisutan u vrijeme nicanja pokreta odgovara i vremenu u kojem se umjetnička produkcija događa i danas, standardizirano, nabijeno formalizmima i sjajnim površinama uglačanih floskula. (iz teksta Marije Kamber)
U slučaju kiše program se odgađa.