Stupite li kao umirovljenik u radni odnos, isplata mirovine se obustavlja do prekida radnog odnosa, osim u slučajevima kada je moguć rad do polovice punog radnog vremena ili rad na temelju ugovora o djelu

Omogućen je rad do polovice punog radnog vremena temeljem ugovora o radu korisnicima starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, odnosno prijevremene starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uz zadržavanje isplate mirovine.
Korisnik prava na starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu koji je navršio najmanje godinu dana staža osiguranja, može ostvariti pravo na ponovni izračun mirovine.


Rad na ugovor o djelu

Postoji mogućnost obavljanja određenih poslova i bez stupanja u radni odnos i to po osnovi ugovora o djelu.

U slučaju rada po ugovoru o djelu ne gubite pravo na isplatu svoje mirovine. Predmet ugovora o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti već jednokratnosti, a koji se obično sastoje u izvršenju nekog fizičkog ili intelektualnog rada određene količine i kakvoće, do određenog roka i uz određenu naknadu, a obično ne u prostorijama naručitelja posla.


Kućna radinost i dopunsko zanimanje

Za umirovljenike postoji posebna pogodnost kod obavljanja domaće radinosti ili dopunskog zanimanja. 

Obavljanjem domaće radinosti i dopunskog zanimanja umirovljenici ne stječu svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju, ali to ne znači i da nemaju obvezu plaćanja nikakvih doprinosa od prihoda odnosno zarade.

Izuzetak su korisnici mirovine s osnova djelomičnog gubitka radne sposobnosti, kojima se određuje nova (umanjena) svota mirovine kada stječu svojstvo osiguranika.


Sezonski rad u poljoprivredi

Sezonski radnik u poljoprivredi može biti korisnik mirovine koji temeljem ugovora o sezonskom radu obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi najduže do 90 dana tijekom jedne kalendarske godine. Na sezonskog radnika u poljoprivredi ne primjenjuju se propisi koji uređuju prestanak isplate mirovine.


Dodatne informacije:

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o poticanju zapošljavanja

gov.hr