Izračun mirovine

Za informativni izračun mirovine možete se obratiti područnoj službi ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Usluga stoji 70 kuna

Za informativni izračun mirovine možete se obratiti nadležnoj područnoj službi ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Adrese i telefonske brojeve pronaći ćete na stranici HZMO-a

Kontakti.

Usluga stoji 70 kuna, a za izračun će vam biti potrebna osobna iskaznica i radna knjižica (ili preslike tih isprava).

Informativni izračun mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju možete zatražiti putem prijave na servis e-Građani, i nakon pribavljanja korisničkog imena i lozinke možete ući i na korisničke stranice HZMO-a. Taj je informativni izračun besplatan.


Način izračuna

Način izračuna starosne i prijevremene starosne, najniže i najviše mirovine kao i posebnosti izračuna obiteljske i invalidske možete pogledati na stranici HZMO-a  

Izračun mirovine.

Dodani staž

Prilikom izračuna mirovine majci ili posvojiteljici koja ispunjava uvjete za mirovinu, navršenom mirovinskom stažu dodaje se 6 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete (ne za ispunjenje uvjeta za stjecanje prava, nego za određivanje visine mirovine).

Iznimno pravo na dodani staž ostvaruje otac ili posvojitelj djeteta ako je koristio pretežni dio dodatnog rodiljnog dopusta.

gov.hr

Tags: