Nedovoljna informiranost o nikotinu u e-cigaretama

Istraživanje provedeno u SAD pokazuje kako 40% tinejdžera koji koriste e-cigarete nisu svjesni da na taj način mogu u organizam unijeti i nikotin

black and white smoking GIF by Günseli Sepici
giphy

Znanstvenici sa Stony Brook University upozoravaju kako se korištenjem e-cigareta povećavaju izgledi za stvaranje doživotne ovisnosti o nikotinu.

Problem je posebno izražen kod adolescenata jer mnogi vjeruju kako su elektronske cigarete manje štetne od klasičnih iako nemaju dovoljno informacija o tome što one sadrže.

Podaci prikupljeni u SAD pokazuju kako e-cigarete redovito koristi 20% srednjoškolaca, piše stručni časopis Pediatrics.

E Cigarette, Vaping, Blu Cigs, Blu
photo Sarah Johnson
sarahjohnson1
Sarah Johnson

See more photos by Sarah Johnson HERE and HERE