U Rijeci se održava međunarodna konferencija o različitosti u kulturi i kreativnim industrijama, 12. do 14. rujna

U Rijeci će se, od 12. do 14. rujna, u prostoru RiHub-a održati međunarodna konferencija o različitosti u kulturi i kreativnim industrijama. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz obveznu prijavu putem web stranice Rijeka 2020.

Očekuje se sudjelovanje 30-ak domaćih i stranih predstavnika kreativnih industrija te djelatnika u kulturi, znanosti, umjetnosti, medijima. na konferenciji će biti predstavljeno i pionirsko istraživanje o različitosti u ovim područjima, prvo takve vrste provedeno u Hrvatskoj.

Tema konferencije, različitost u kulturi i kreativnim industrijama, ponudit će razumijevanje „različitosti“ kao važnog preduvjeta kvalitete rada unutar kulture i kreativnih industrija. Istovremeno, različitost će biti predstavljena i kao preduvjet kvalitetne ponude koju pred publiku postavljaju kultura i kreativne industrije. U tom smislu, različitost se odnosi na uključivanje svih onih „različitih“ koji su iz kulture i kreativnih industrija tradicionalno bili isključeni, ali i na dostupnost kulture i proizvoda kreativne industrije širokim i različitim slojevima stanovništva.

Konferencija o različitosti u kulturi i kreativnim industrijama ponudit će o rasprave o mnogim zanimljivim pitanjima: Kakav utjecaj glumačke uloge u serijama i filmovima imaju na generacije koji uz njih odrastaju? Što se događa kada, nakon više od pola stoljeća literarne i filmske povijesti, novi agent 007 više nije bijeli muškarac, nego crna žena? U kojem odnosu je kulturni i kreativni sadržaj sa spolom ili dobi radnika ili radnica u kulturi? Što je stvarna različitost i je li moguće upravljati različitostima?

Prvi najavljeni govornici na konferenciji su Alissa Quart, kolumnistica Guardiana i Dr. Lev Manovich, jedan od vodećih teoretičara digitalne kulture.

Osim njih na konferenciji će sudjelovati još i niz domaćih i međunarodnih stručnjaka iz područja kulturnih i kreativnih industrija koji će publici kroz predavanja, panele i prikaze vlastitih radova ponuditi svoja razumijevanja različitosti – u teoriji, filmu, starim i novim medijima, umjetnosti, glazbi, video igrama…

Na konferenciji će biti predstavljeno i pionirsko istraživanje koje je provedeno u okviru projekta Diversity Mixer. Radi se o istraživanju različitosti u kulturnim i kreativnim industrijama, prvom istraživanju takve vrste u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja već su objavljeni i predstavljaju značajan doprinos u razumijevanju stavova o različitostima u području kulturnih i kreativnih industrija. Rezultati su dostupni u publikaciji pod nazivom „Vrijeme i rizik proizvode kvalitetu; Elaborat sektorskog pristupa upravljanja različitošću u kulturnim i kreativnim industrijama Primorsko-goranske županije“.

Konferencija je sastavni dio projekta Diversity mixer koji je financiran europskim sredstvima kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014-2020), a zajednički ga provode RIJEKA 2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, kao pridruženim partnerom.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz obveznu prijavu putem weba Rijeke 2020 odnosno ove Konferencije.

Kompletan program konferencije bit će dostupan početkom kolovoza mjeseca na web stranici Rijeke 2020 na kojoj je moguće pronaći i sve ostale materijale Diversity Mixer projekta. izvor rijeka.hr