…Radnja je smještena u 15. stoljeće, sudbonosno i tragično stoljeće za naš narod. To je priča o velikim vojvodama Humske zemlje Sandalju Hranjiću, hercegu Stjelpnu, o kraljici Katarini, kraljevima Bosanskog kraljevstva Stjepanu Tomašu Kotromaniću, Stjepanu Tomaševiću, osmanlijskim osvajanjima i padu Bosne. Sudionici tih povijesnih događanja sami pričaju priču o sebi, o vremenu u kojem žive, o svojim snovima, pobjedama i porazima. Promocija će biti zanimljiva s brojnim zanimljivim sudionicima kao i popratnim događanjima…

Andrija Stojić

Leave a Reply