Brze pretrage krvi u liječničkim ordinacijama

Na snagu je stupio Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama po kojemu će se moći napraviti brze pretrage krvi uključivo i CRP

Pravilnikom kojeg je donio ministar zdravstva na temelju Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, uz ostalo se utvrđuje da su to pretrage od vitalnog značaja za zdravlje pacijenata koje će se koristiti za radnu dijagnozu i usmjeravanje za daljnju dijagnostiku i liječenje pacijenta.

Pretrage uz pacijenta (POCT, Point of care testing) podrazumijevaju pretrage koje su obavili zdravstveni radnici kojima to nije osnovna djelatnost i to u liječničkim ordinacijama, punktovima dežurstava primarne zdravstvene zaštite, domovima zdravlja te zavodima za hitnu medicinu.

Pravilnik je donijet na prijedlog Hrvatske komore medicinskih biokemičara i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore.

Sve popisane pretrage uz pacijenta su dio cjelovite kliničko-laboratorijske dijagnostike i provode se pod nadzorom Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Popis pretraga koje se mogu izvoditi uz pacijenta u liječničkim ordinacijama su: C reaktivni protein (CRP), Hemoglobin (Hb), Protrombinsko vrijeme (PV), Kalij (K), Kreatinin, D-dimeri, Troponin, N-terminalni-pro-B-tip-natriuretičkog peptida (NTproBNP) i Glukoza. Hrvatska liječnička komora