BILOSNIĆEVO PJESNIŠTVO PRONALAZI ČITATELJE IZVAN DOMOVINE

Akademija Art

Pjesništvo Tomislava Marijana Bilosnića iznova pronalazi čitatelje izvan domovine. Na VIII. Pjesničkom sijelu u čast Don Juraja Gospodnetića, u Koritima, u Bosni i Hercegovini recitirano je njegovo „Pjevanje svetom Ivanu od Križa“

Knjiga u rukopisu, na hrvatskom jeziku,  koja sadrži „Pjevanja svetom Ivanu od Križa“ kao i poemu posvećenu svetoj Terezi Avilskoj, te poemu „Molitva svetom Franji“, na španjolskom jeziku u prijevodu Željke Lovrenčić,  pohranjena je u kući sv. Ivana od Križa u španjolskom gradu Fontiverosu.

U Španjolskoj, kod izdavača „Trilce Edicione“ u Salamanci, koji je objavio Bilosnićevog „Tigra“, u prijevodu ugledne hrvatske hispanistice najavljeno je i skoro izdanje Bilosnićeve zbirke „Afrika“ na španjolskom jeziku. „Afrika“  je, inače, do sad objavljena na rumunjskom i engleskom jeziku, kao i na španjolskom uglednom portalu „Crear en Salamanca“.

Časopis Društva hrvatskih književnika „Most / The Bridge“ 1-2/2019. ovih dana na španjolskom jeziku donosi Bilosnićeve pjesme iz zbirke „Odisej“, koja je početkom ove godine objavljena u Rumunjskoj u Bibliotheca Universalis. Pjesme na španjolski prevela je dr. sc. Željka Lovrenčić, a na rumunjski Monica Dragomirescu. Ovih dana najavljeno je i izdanje „Odiseja“ na francuskom jeziku u prijevodu pjesnika Noellea Arnoulta iz Dijona, u Francuskoj, gdje će knjiga biti i predstavljena.

Blosnićeve pjesme našle su se i u Antologiji europskih pjesnika koju uskoro objavljuje rumunjski časopis „Orizont Literar Contemporan“, koji je svoje stranice zadnjih godina u više navrata posvetio Bilosnićevom pjesničkome stvaralaštvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Kovač za rekonstrukciju HDZ-a - dinastija HDZ-a se protivi

Za pobjedu HDZ-a na idućim izborima potrebna je rekonstrukcija stranke, izjavio je u petak predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač (HDZ) – Danas ćemo birati nove ministre. To je važno […]