Najava izložbe Katarine Sinjeri u Križevcima, 22. srpnja

Katarina Sinjeri “vidi“ svoje slike negdje iznutra…

Evo što kritičari kažu o radu slikarice Katarine Sinjeri:

Zoran Homen, prof. Galerija Gradskog muzeja Križevci, izložba ulja na platnu i akvarela, 2006./2007.

…”U tehnici ulja na platnu Katarina Sinjeri ostvaruje svoj zapaženi ciklus pejsaža, kanalizirajući svoj interes, kako prema urbanim jezgrama, tako i prema čistom pejsažu na kojem dominira ljepota prirode i poznatog krajobraza.

… Možda je zanimljivo reći kako je većina slika nastala iz “glave”, dakle po slikaričinoj imaginaciji. Katarina Sinjeri “vidi “ svoje slike negdje iznutra…

Posebno su atraktivni akvarelni pejsaži nastali po slikaričinoj imaginaciji, među kojima ima i vrhunskih ostvarenja s kojima slikarica može stati uz bok našim najvećim majstorima te tehnike.”

Edita Janković Hapavel, prof. Izložba ulja i akvarela, Galerija Stari grad Đurđevac, 2008. godine

“Zamjetno je da se kod slikarice i nekih njenih radova uočava redukcija motiva koji su na granici prepoznatljivog. Izdvojimo li jedan segment nastale slike, tad već možemo govoriti da je slikarica na dobrom putu prema apstrakciji…

I na kraju valja reći da slikarica svakom od motiva prilazi s lakoćom. U svakom od njih utkana je energija njenog stvaralačkog čina, iako je osnove slikarskih tehnika dobila u “križevačkoj školi slikanja” svojim brojnim slikarskim opusom dokazala je da je već davno prošla granice amaterizma/ili ih nikada nije ni dotakla/”.

Dr. sci. Zdenko Balog, izložba ulja na platnu i akvarela u Galeriji Zaklade za djecu Zagreb 2019. godine

“Njeni krajolici kao i gradovi pretvaraju se u snažne strukture, kojim svijet služi samo kao sekundarni povod, a eksplozija likovnih tema stvarni je sadržaj platna. Pred slikom, koja vibrira bojama, uvlači nas u priviđenje svih nebrojenih, neponovljivih oblika i kontrasta boja, čini nam se da platno još drhti od žestokih udaraca kista, u žurbi da se impuls iscijedi u trenutku kad je najjači. Iz platna možemo osjetiti unutrašnju napetost i viziju kojoj je neki susret s vanjskim svijetom samo povod i poticaj za oslobađanje. Zanimljivo je da se lakoćom iskusnog majstora Katarina “prešaltava” na tehniku sasvim suprotnog temperamenta – akvarel. Tehnika koju slikari ili obožavaju ili mrze, iziskuje vještinu, hitru imaginaciju i brzinu, ali istovremeno i strpljivost, jer akvarel ne oprašta pogreške.”

Katarina Sinjeri, pravnica u mirovini, rođena l950. u Batrini, Nova Gradiška. Likovnu poduku dobila je u križevačkoj školi slikanja kod prof. Zorana Homena i dr. sci. Zdenka Baloga. Članica je križevačke i koprivničke likovne udruge kao i Hrvatskog sabora kulture gdje su joj u više navrata radovi uvršteni u postav godišnjih izložbi, a u dva navrata i pohvaljeni. Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama i likovnim kolonijama. Uglavnom slika u tehnici ulja na platnu i akvarelu. Do sada je priredila 8 samostalnih izložbi.

Marijana Šatrak

ANART DESIGN
Grafički design i tisak

I. Z. Dijankovečkog 20,  HR – 48260 Križevci
T 048/ 270 053, M 092 22 44 869
www.anartdesign.hr