MIRNA SIŠUL – Plavo u pokretu

Djelo Mirne Sišul emanacija je neke posebne energije, energije koja nas educira u pozitivnom smjeru

„Plavo u pokretu“ jedan je sasvim novi, moglo bi se reći paralelni svijet stvoren umom i onom istančanom intuicijom koja odlikuje talentirane umjetnike te se čini kao kvantni skok u neku drugu stvarnost gdje vladaju zakoni boje i sklada, gdje je forma jedinstvena i elementarna, gdje međusobni odnosi linija, točki, masa, boje, riječi.. čine jedinstvo u raznolikosti i grade ono mistično i neponovljivo, a koje na koncu odvaja umjetničko djelo…

… Djelo Mirne Sišul emanacija je neke posebne energije, energije koja nas educira u pozitivnom smjeru. Dovoljna je samo naša prisutnost pa da u nama probudi, njeguje i uzvisuje ono ljudsko, ono najviše Dobro kojem težimo, upravo ono što nas čini ljudima kakvi bismo trebali biti. (Milan Marin)

Mirna Sišul rođena je 1977. godine u Rijeci. Završila je školu za primijenjenu umjetnost , a potom diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ima status samostalnog umjetnika. 2019.godine obilježava dvadeset godina umjetničkog stvaralaštva. Dobitnica je više nagrada za slikarstvo. Djela joj se nalaze u mnogim javnim i privatnim zbirkama diljem svijeta. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika HZSU, Hrvatskog društva likovnih umjetnika: HDLU Istre, Zagreba i Rijeke. Do sada je održala 46 samostalnih izložbi. Bavi se slikarstvom, dizajnom interijera, modnim dizajnom i ilustracijom.