GORAN TRBULJAK: SLIKARSTVO (45 GODINA NESLIKANJA)

Permanentno propitivanje muzejsko-galerijskog sustava, uloga i pozicija umjetnika i umjetnosti u kontekstu i percepciji suvremenog društva, odnos pojedinca prema umjetnosti, uloga kolekcionara i tržišta te razmišljanje o nastanku i poslanju umjetničkog djela primarni su interesi Trbuljakovog vizualnog izričaja

15.07.– 01. 09. 2019.

KUSTOS Mladen Lučić

Izložba je organizirana u suradnji s Pulskim filmskim festivalom i realizirana uz podršku Upravnog odjela za kulturu Istarske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Pule.

Izložba koja obuhvaća 45 godina ne slikarstva Gorana Trbuljaka bit će popraćena i projekcijama autorovih filmova. Permanentno propitivanje muzejsko-galerijskog sustava, uloga i pozicija umjetnika i umjetnosti u kontekstu i percepciji suvremenog društva, odnos pojedinca prema umjetnosti, uloga kolekcionara i tržišta te razmišljanje o nastanku i poslanju umjetničkog djela primarni su interesi Trbuljakovog vizualnog izričaja. Trbuljak nije umjetnik koji poseže za klasičnim umjetničkim disciplinama, kao što i nije podložan uvriježenim umjetničkim, pa ni društvenim konvencijama, jer kod njega je ideja ono što oblikuje i definira konačnu provedbu i izvedbu umjetničkog rada. Premda od završetka Akademije nije slikao, bavio se slikarstvom na svoj specifičan, metafizički način, gdje se inverzivnim postupcima i superponiranjem strukturalnih i kolorističkih elemenata približio samoj esenciji značenja pojma slike. Njegovi radovi bliski su analitičkim i primarnim postupcima, jer Trbuljak boju trlja u staklo, ulijeva je kroz rupe kutija i kovčega na platno koje se u njima nalazi, slika sa stražnje strane ili pomiče štafelaj koji preuzima ulogu slikareve ruke, odnosno slikarske geste. Iako je jasno da se radi o složenom i slojevitom propitivanju i istraživanju slikarskog métiera, dodatnu auru tim slikama-objektima priskrbljuje autorova urođena duhovitost, samokritičnost i autosarkazam, koji proizlaze iz njegova odabira uloge umjetnika kojoj je od samog finalnog artefakta važnija kreativna komunikacija i potenciranje apsurda kao umjetničkog čina.