Pasionska baština, Zagreb raspisuje Natječaj za novu skladbu nadahnutu pasionskim sadržajima, koja može biti pisana za komorni sastav, komorni orkestar, simfonijski orkestar, zbor te za sole, zbor i orkestar, čiji sastav ne smije prelaziti pedeset izvođača.

Skladba ne može trajati manje od 15 minuta.

Zadnji rok predaje skladbe preporučenom pošiljkom je 01. ožujka 2020. godine na adresu: Pasionska baština, Barutanski breg 20, 10000 Zagreb (tel.01/2421-537, mob. 091/526-5364).

Ocijenjivački sud Pasionske baštine objaviti će rezultate Natječajao 25. žujka 2020. (na konferenciji za tisak), dodjelivši prvu, drugu i treću nagradu.

Dijana Hrebak

Leave a Reply