Galerija Collegium artisticum – RECYCLE BIX

Galerija Collegium artisticum, Sarajevo
izložba RECYCLE BIX, od 28. lipnja do 19. srpnja 2019. godine

Na izložbi sudjeluju bosanskohercegovačke umjetnice i umjetnici: 

MUHAMED BAJRAMOVIĆ, DANILO KRESO, LEJLA ĆEHAJIĆ, SELIM MILESTONE, ALMEDINA FEHRATOVIĆ, JURE PAPONJA, MAJA MATAŠIN i MUHAMED KAFEDŽIĆ, a izložbu će publika moći pogledati do 19. jula 2019. godine.

Takođe, podsjećamo vas da je do 27. srpnja 2019. godine za posjete otvorena Retrospektivna izložba bosanskohercegovačkog slikara MEHMEDA KLEPE, koja obuhvata preko 160 umjetničkih djela nastalih tokom četiri decenije umjetničkog stvaralaštva.

Sanela Nuhanović