IZABERI PODOBNOGA BEZ KRITERIJA kod nas je to pod normalno

Ljiljana Zmijanović, nazaposlena braniteljica i jedina doktorica znanosti među kandidatima za ravantelja/icu NP Krka, razočarana je odlukom Plenkovićevog ministra da za tu funkciju izabere podobnoga bez ikakvih kriterija

ODRŽANO PRVO ROČIŠTE PO TUŽBI DR. SC. LJILJANE ZMIJANOVIĆ ZA PONIŠTENJE ODLUKE O IZBORU RAVNATELJICE NP KRKA

RJEŠENJEM DRŽAVNOG INSPEKTORATA RH UTVRĐENA POVREDA PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA – DRAGOVOLJCA LJILJANE ZMIJANOVIĆ

Od strane Državnog inspektorata usvojen je zahtjev dr.sc. Ljiljana Zmijanović za pokretanje postupka provedbe nadzora radi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i u izdanom rješenju utvrdilo povredu Zakona o hrvatskim braniteljima. U Rješenju Državnog inspektorat od 23. svibnja 2019. godine se navodi:

„Utvrđuje se da je „Nacionalni park Krka“, javna ustanova, sa sjedištem u Šibeniku, Trg Ivana Pavla II br. 5., povrijedila pravo prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – dragovoljca Ljiljane Zmijanović sklopivši ugovor o radu dana 22. veljače 2019. godine sa Nellom Slavicom po natječaju objavljenom 27. Prosinca 2018. godine za radno mjesto ravnatelja“.

Na Upravnom sudu u Splitu održano je prvo ročište 14. lipnja. 2019., povodom čega smo za komentar kontaktirali dr. sc. Ljiljanu Zmijanović:

„Da, danas je održano prvo ročište povodom moje tužbe protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje je zastupao Igor Vukić, ujedno i član Povjerenstva koje je provodilo postupak izbora. Nada Mikulandra, odvjetnica iz Šibenika zastupala je Nellu Slavicu kao zainteresiranu stranu.

Predložila sam niz dokaza u smislu potvrde navoda na okolnosti da je Koncepcija rada i razvoja Nelle Slavice u cijelosti prepisana i zatražila vještačenje nadležne institucije za to. Bodovanje nečega što je u cijelosti prepisano sa maksimalnim brojem bodova u krajnjoj liniji je uvredljivo, a potpuno bizarno iz perspektive znanstvenog poimanja kvalitete.

Nadalje, zatraženo je da se pribavi spis državnog inspektorata, a u kojem postupku je utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Na današnjem ročištu mi je uručen odgovor na tužnu zainteresirane strane, a novo ročište zakazano je za 10. srpnja 2019. Uredujući sud odredio je o dokazima i prijedlozima odlučiti izvanraspravno.

Iz odgovora na tužbu i izlaganja na ročištu, stav Ministarstva i Nelle Slavice je očekivan, da je tužba neosnovana, da postupak odabira, odnosno utvrđivanja bodovne liste nije i ne može biti predmet rasprave, da niti sud niti tužiteljica nisu ovlašteni ulaziti u predloženu Koncepciju Nelle Slavice.

Ako je nemoguće, po mišljenju Ministarstva i Ravnateljice NP Krka ulaziti u razloge, metodologiju i način ocjene kvalitete kandidata, kada se ne zna niti jedan podatak o sadržaju razgovora s kandidatima, čemu onda služi natječaj? Uz to, ne postoji niti slovo kojim bi se obrazložile razlike u kvaliteti kompetencija, u smislu znanstvenog stupnja, radnog iskustva, stvarne kvalitete predložene Koncepcije… pa u konačnici i statusa nezaposlenog dragovoljca Domovinskog rata.

Po svemu sudeći odluka članova Povjerenstva, po mišljenju Ministarstva, je izvan granica preispitivanja u sudskom postupku, pa se naravno, i poimanje obveze Ministarstva i JU NP Krka glede primjene Zakona o hrvatskim braniteljima čini kao čisti pamflet.

Državni inspektorat, pak, rješenjem izričito navodi povredu Zakona o Hrvatskim branitelja.

Poimanje primjene Zakona o hrvatskim braniteljima se iščitava iz žalbe Nelle Slavice:

„Očigledna omaška u pisanju teksta natječaja glede pozivanja na Zakon o hrvatskim braniteljima…, ne može imati za posljedicu nevaljanost ugovora o radu koji je sklopljen, ne na temelju natječaja, već Rješenja kao upravnog akta.“

Sami prosudite smisao i značaj ove konstatacije.