Izložba MAGIČNI BOTANIČKI VRT

Izložba Magični botanički vrt treći je dio istraživačko – edukativnog te problemsko-tematskog projekta KERAMIČKI LABORATORIJ koji tretira medij keramike kao suvremenu i inovativnu umjetničku kategoriju

Kao i prethodna izdanja, koncipiran je kao platforma za stimuliranje eksperimentalnog stvaralaštva u mediju keramike i za poticanje istraživačkog senzibiliteta autora, Ove godine, s obzirom na temu izdanja, autori su se bavili svijetom prirode koju su u svojim keramičkim atelijerima-laboratorijima preoblikovali i modificirali. Stvorivši „forme nekog  hibridnog „magičnog botaničkog vrta umjetnog uzgoja“,  gdje se dotiču i isprepliću realno i fantastično,  gdje vlada svijet neobičnih oblika i neočekivanih jukstapozicija, maštovite simbioze biomorfnoga i dizajniranoga, biološkoga i konstruiranoga, cjelovitoga i recikliranoga. Nadrealne su to vizualne transkripcije viđenoga i morfološke metamporfoze prirodnoga, koje u konačnici daju dojam neobičnih, fantazmagoričnih, bizarnih, ali i duhovitih biomorfa. Pripremajući nas tako za jedan novi, drukčiji svijet, kakav nas možda čeka u nekoj dalekoj budućnosti. Svijet modificiranih, umjetno stvorenih magičnih botaničkih vrtova, čiju čudesnu floru čine preobražene i modificirane forme iz prirode koje će, slične formama ovog „keramičkog nadrealnog vrta“, jednom biti naš budući okoliš. Umjetnici-keramičari pokazali su (pritom) u svojim radovima snažnu istraživačku i kreativnu radoznalost. Uz to, pokazali su i visoku osjetljivost za prirodu i strukturu materije te znalačko povezivanje taktilnih (plastičkih) i vizualnih (pikturalnih) efekata. Početna inspiracija im je bila priroda, ali su u razradi ideje zadržali potpunu stvaralačku slobodu, ne prenoseći doslovno ono viđeno, već slobodno interpretirajući prirodne forme. Pričajući maštovite fantazije – ali i svoja osobna sjećanja i neka davno doživljena vlastita iskustva, na zidnim pločama i reljefima, samostojećoj plastici (objektima, skulpturama, skulpturalnim kompozicijama, asamblažima) i instalacijama. Način na koji su pritom pristupili svome mediju još jednom ovdje afirmira shvaćanje keramike kao suvremenog medija otvorenih granica, koji je podložan transformaciji i eksperimentiranju, ali i uzbudljivim sinergijama s drugim medijima i materijalima.“ (Višnja Slavica Gabout, prilagođeno iz predgovora)

Autorica koncepcije, kustosica i selektorica:

Višnja Slavica Gabout

Izlažu:  
– Članovi Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a

– Pozvani autori

– Odabrani autori iz KERAMEIKON –ove Zbirke suvremene keramike

– Voditelj Pokazne masterclass radionice osobne eksperimentalne tehnike (Rafael Pérez Fernandez, Španjolska), održane u sklopu koncepta projekta

UMJETNICI/AUTORI

Vesna Aralica (HR), Marina Tudjina Badurina (HR), Lidia Boševski (HR), Vedrana Balković (HR), Nadica Eichhorn (HR), Sapana Gandharb (Nepal/Slovenija), Mladen Ivančić (HR), Nataša Kabalin (HR), Višnja Markovinović (HR), Marta Milunić (HR), Orjenka Mirjan (HR), Nataša Ninić (HR), Heide Nonnenmacher (Njemačka), Aigi Orav (Estonija), Rafael Pérez Fernandez (Španjolska), Nika Petrović (HR), Snježana Pokos-Vujec (HR), Zdenka Pozaić (HR), Karmen Ptičar (HR), Sanja Stani (HR), Blaženka Šoić-Štebih (HR), Marjan de Voogd (Nizozemska), Ivančica Vončina (HR), Velimir Vukičević (Srbija), Ivančica Cvitić Znidarčić (HR), Dani Žbontar (Slovenija)

Suradnici na projektu: light art umjetnici Gordana i Zorislav Šojat

Partner u projektu: KERAMEIKON – HKU

Izložba će se moći razgledati do 26. lipnja, radnim danom od 10 do 20 sati, subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznicima galerija je zatvorena. Ulaz na izložbu je slobodan.